Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Forskarna bakom studien drar slutsatsen att illamående är ett tecken på en hälsosam graviditet.

Forskarna bakom studien drar slutsatsen att illamående är ett tecken på en hälsosam graviditet. Bild: Thinkstock

Nya ledtrådar om illamående och missfall

Kvinnor som drabbas av illamående och kräkningar tidigt under graviditeten har en betydligt lägre risk för missfall jämfört med kvinnor utan sådana besvär, enligt en ny analys i Jama Internal Medicine. 

Annons:

Det finns teorier om att illamående signalerar att graviditeten fortlöper som den ska. Den bilden får nytt stöd i form av en återanalys av en tidigare rapporterad studie om missfall.

I analysen har man tittat närmare på 797 gravida kvinnor som upplevde illamående och kräkningar dagligen under en lägre period av graviditeten. Samtliga hade tidigare drabbats av ett till två missfall.

Forskarna fann att mer än 57 procent av kvinnorna var illamående vid den åttonde graviditetsveckan. Det kopplades till en minskad sannolikhet för missfall med 50 procent, jämfört med kvinnor utan liknande graviditetsbesvär.

Bland kvinnor som var illamående och dessutom kräktes vid åttonde graviditetsveckan var sannolikheten för missfall ännu något lägre, 75 procent. 

Resultaten justerades för flera livsstilsfaktorer, bland annat stress, rökning, alkohol och utbildningsnivå. Inga absoluta tal redovisades på ett tillgängligt sätt i studien.  

De amerikanska forskarna bakom studien drar slutsaten att illamående är ett tecken på en hälsosam graviditet. Mekanismen bakom fenomenet är däremot okänd, men forskarna tror att produktionen av hormoner har en central roll. Under graviditeten tar moderkakan över bildningen av flera graviditetshormon vilket innebär att kroppens hormonproduktion går ned, och det kan möjligen orsaka symtom på illamående.    

Kvinnorna var 29 år i snitt och deras graviditet bekräftades med ett urinprov. Under första trimestern gjorde de dagliga anteckningar om eventuellt illamående och hur ofta de drabbades av kräkningar. Under andra och tredje trimestern fick kvinnorna besvara enkäter om symtom på illamående.  

Den randomiserade multicenterstudien som låg till grund för analysen pågick mellan 2007 och 2011. I studien undersöktes om kvinnors användning av aspirin påverkade risken för missfall.  

Läs mer i abstract:

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler