Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Riksstämman förra året.

Riksstämman förra året. Bild: Charlotta Kjellberg

Svenska läkaresällskapet skrotar Riksstämman

Efter drygt 70 år övergår Riksstämman till ett nytt forum. Med nytt namn ska en bredare målgrupp mötas i Framtidens medicin och hälsa.

Annons:

I år tog Medicinska riksstämman en paus. Men någon ny stämma, av det gamla slaget blir det inte. Där­emot har Svenska läkaresällskapet beslutat att forma en ny typ av årligt återkommande möten om medicin och hälsa.

– Behovet av en riksstämma, så som det varit tidigare, har förändrats. Läkaresällskapets många olika sektioner har numera sina egna ämnesspecifika möten. Vi vill i stället skapa ett brett forum för professionsfrågor, säger Stefan Lindgren, ordförande för Läkaresällskapet.

I november nästa år blir det premiär för Framtidens medicin och hälsa, som mötet kommer att ­kallas. Syftet är att samla läkare men även andra professioner, politiker, myndigheter och industrin.

Men är detta inte kejsarens nya kläder?

– Nej, detta är något nytt. Fram­tidens medicin och hälsa kommer att ha ett bredare utbud och bygga mer på debatt. Det har saknats en arena för diskussion om sjukvården ur olika perspektiv. Vi hoppas att detta ska kunna bli en sådan mötes­plats, säger Stefan Lindgren.

De fem teman som de årliga mötena ska fokusera på är system­perspektivet, det globala perspektivet, kompetensutveckling, läkarnas livslånga lärande och hälsa i befolkningen.

– Vi riktar oss till alla vårdprofessioner och räknar med att det ska komma runt 2 000 deltagare, säger Stefan Lindgren.

Kommentarer