Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

E-hälsomyndigheten oroas inför flytt

Kompetensflykt, dyra konsulter och lägre produktivitet. Det är några av farorna E-hälsomyndigheten målar upp i konsekvensanalysen inför flytten till Kalmar. 

Annons:

E-hälsomyndigheten har levererat en konsekvensanalys till socialdepartementet inför den av regeringen beslutade flytten av merparten av myndighetens verksamhet till Kalmar. I analysen beskriver myndigheten många och stora risker med flytten. Myndigheten konstaterar att det finns en stor risk för ett kompetenstapp när medarbetare väljer att inte flytta med till Kalmar. Myndigheten bedömer att det finns en stor risk för att nyckelpersoner slutar innan de hunnit föra över sin kompetens och erfarenhet till nya anställda i Kalmar. Detta kan enligt analysen leda till att uppdrag inte kan slutföras.

Myndigheten varnar också för att det finns en ökad risk för störningar och driftsstopp under flytten till Kalmar. Därför föreslår myndigheten att regeringen utser en instans som får ett övergripande ansvar för att skapa en bättre beredskap för att hantera och förebygga kriser kring samhällets läkemedelsdistribution.

I konsekvensanalysen tar myndigheten upp de analyser som gjordes när Konsumentverket och Statens folkhälsoinstitut (nuvarande Folkhälsomyndigheten) flyttades. Dessa flyttar ledde enligt analyserna till att det tog tre till fem år innan myndigheterna återgått till samma produktionstakt som innan flytten. Analyserna visade också att flyttarna blev betydligt dyrare än beräknat.

E-hälsomyndigheten varnar i sin analys för att flytten kan leda till höga kostnader när konsulter behöver ersätta ordinarie personal som slutar under flytten. De varnar också för ett konsultberoende som gör det svårt att leda och styra verksamheten. Totalt räknar E-hälsomyndigheten med att flytten kommer att kosta 220 miljoner kronor. Myndigheten konstaterar att finansieringen av flytten ännu är oklar. Regeringen har hittills avsatt 30 miljoner kronor för 2017 och lika mycket för 2018 till flyttkostnader. 

Relaterat material
Nästan alla nobbar Kalmar
Håkansta slutar som generaldirektör

Kommentarer

Jag är ingen robot:   5 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler