Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Gabriel Wikström har tidigare flaggat för att Rosenbad gärna vill ha ett förbud för landsting att på egen hand ingå avtal med läkemedelsbolag.

Gabriel Wikström har tidigare flaggat för att Rosenbad gärna vill ha ett förbud för landsting att på egen hand ingå avtal med läkemedelsbolag. Bild: Johanna Lundberg/Bildbyrån

Kostnader för läkemedel ses över

UPPDATERAD. Regeringen tillsätter en utredning för att se över finansiering och prissättning av läkemedel. Görs inget riskerar systemet att bli föråldrat och ojämlikt för olika patienter, enligt sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Annons:

Läkemedelsmarknaden

Under förra året omsatte den svenska läkemedelsmarknaden 40,6 miljarder kronor, exklusive moms.
Totalt förskrevs 99 miljoner läkemedelsförpackningar under 2015 i Sverige. Cirka 90 procent av dessa förpackningar förskrevs inom förmånen.

Källa: TT

Det system som finns i dag för att finansiera, subventionera och prissätta läkemedel är komplext och svåröverskådligt, enligt regeringen som nu tillsätter en stor översyn.

 Både läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården är stadd i ständig förändring och för att vi ska kunna bibehålla och utveckla det system vi har i dag måste vi göra den här översynen så att vi hänger med vår tid helt enkelt, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S).

En viktig fråga är hur de nya effektiva läkemedel som nu kommer ska bekostas.

 De gör det möjligt för patienter dels att överleva, dels att leva friskare liv än de annars hade kunnat göra, och det är naturligtvis fantastiskt. Samtidigt är många av dessa nya läkemedel dyra och vi riskerar en situation där de tränger ut andra typer av behandlingar eller där det blir en diskussion om att de leder till ojämlikhet mellan olika patienter, säger Wikström.

I sammanhanget vill regeringen även utreda ett förbud för landsting att på egen hand ingå avtal med läkemedelsbolag.

 Vi tror att om enskilda landsting börjar göra egna avtal i alltför stor omfattning så kommer det att leda till att man kanske får kortsiktiga vinster för enskilda landsting men i slutändan kommer alla att bli förlorare, säger Gabriel Wikström.

Målet är att det även fortsättningsvis ska finnas högkvalitativa prisvärda läkemedel till patienter när de behöver det. 

Lif ser positivt på att regeringen ser över vilket läkemedelssystem Sverige ska ha i framtiden.

–  Vi har haft det nuvarande systemet i 15 år. Väldigt mycket har hänt under den här perioden, och det är nu dags för en rejäl översyn, säger vd Anders Blanck och fortsätter: 

 – Vad gäller rabattavtalen är frågan hanterad kortsiktigt genom statens överenskommelse med SKL om statsbidraget till läkemedel för 2016. Utredningen får visa hur detta ska hanteras i framtiden.

Sofia Wallström, i dag generaldirektör på TLV, tittade under sin tid som apoteksutredare på prissättningen av originalläkemedel utan generisk konkurrens och såg även över den värdebaserade prismodellen.

– Hennes förslag var att vi skulle lämna den och gå över till ett referensprissystem, säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

Regeringen nobbade dock den idén och gjorde i stället en överenskommelse med läkemedelsindustrin om att sänka priserna med 7,5 procent på läkemedel äldre än 15 år.

– Det blev en frivillig sänkning från läkemedelsindustrin, för utredningen visade att vi betalade för mycket för gamla läkemedel, säger Johan Wallér.

Han tror att det är utfallet i det så kallade Cimzia-fallet, med rabattavtal, som har gjort att regeringen nu bestämt sig för att utreda prissättning och finansiering av läkemedel. Enligt Apoteskförningen visar fallet att Sverige har haft ett system som har fungerat bra i många år, men som har blivit lite för gammalt för sitt eget bästa och naggats i kanten från olika håll.

– Landstingens beteende förändras, förskrivarnas beteende förändras, apoteken förändras, vi får nya läkemedel som förändrar världsbilden… Med jämna mellanrum måste man göra ett omtag och se över systemet. Det är bra, annars riskerar man att få ett system som fungerar sämre och sämre med tiden, säger Johan Wallér.

Regeringen har utsett Toivo Heinsoo, tidigare landstingsdirektör i Stockholms läns landsting, till utredare. Utredningen ska vara klar senast den 1 decemeber 2018.

Relaterat material
Cimzia-domen ger nya verktyg
Regeringen ser över prissättningen

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler