Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Vid typ 2-diabetes utvecklar kroppen resistens mot hormonet insulin.

Vid typ 2-diabetes utvecklar kroppen resistens mot hormonet insulin. Bild: Thinkstock

Snedfördelad fettinlagring kopplas till typ 2-diabetes

Det verkar finnas ett samband mellan insulinresistens och en försämrad fettinlagring i nedre delen av kroppen, enligt en ny metaanalys i tidskriften Nature Genetics.

Annons:

Det är välkänt att övervikt och stillasittande är två bidragande orsaker till typ 2-diabetes. Vid sjukdomen utvecklar kroppen resistens mot insulin, ett hormon som reglerar blodets sockerhalt.

Hittills är det inte helt känt varför vissa överviktiga personer drabbas av insulinresistens, medan andra inte gör det. Men kanske har alltså förmågan att lagra fett en roll i det hela.

Ett internationellt forskarlag har studerat över två miljoner genvarianter hos nästan 200 000 personer. Då identifierades 53 nya platser i genomet som kopplas till insulinresistens – endast tio av dessa regioner var kända sedan tidigare.

I nästa steg tog forskarna del av data från fler än 12 000 personer som gjort en helkroppsscanning, vilket visade fettansamlingen i kroppen. Enligt resultaten var andelen underhudsfett lägre i den nedre kroppshalvan, främst i benen, bland personer som bar på flertalet av dessa 53 genvarianter.

Personer med en hög förekomst av genvarianterna hade också i högre grad familjär partiell lipodystrofi typ 1. Vid denna sjukdom sker en bristfällig fettinlagring i bland annat muskulaturen i armar och ben, vilket ofta resulterar i svår insulinresistens och typ 2-diabetes.

Forskarnas teori är att mekanismen för insulinresistens, som ses hos patienter med familjär partiell lipodystrofi, också kan ske hos den övriga befolkningen. Om mindre fett lagras in i perifer vävnad sker troligtvis en ackumulering i andra organ, såsom lever och bukspottkörtel, vilket kan öka risken för insulinresistens och typ 2-diabetes, skriver de.   

Det går dock inte att fastslå några orsakssamband utifrån resultaten eftersom majoriteten av studier i analysen är av observationstyp. Det är en svaghet, skriver forskarna men de hoppas ändå att fynden kan leda till nya sätt att förebygga och behandla metabola sjukdomar.

Studiedeltagarna kom bland annat från en brittisk studie som kallas Epic-Norfolk.

Läs mer i abstract:

Kommentarer

Jag är ingen robot:   5 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler