Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Nya ledtrådar om influensa och autism

Kvinnor som får influensa eller en influensavaccination under graviditeten verkar inte få barn med exempelvis autism i högre utsträckning än andra kvinnor, enligt en observationsstudie i Jama Pediatrics.

Annons:

Tidigare studier har pekat på att gravida kvinnor som får infektioner och feber har en förhöjd risk att få ett barn med autismspektrumtillstånd, AST. Det är ett samlingsnamn för olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis autism och Aspergers syndrom.  

Men nu antyder alltså nya fynd att influensavirus inte kopplas till dessa tillstånd. Däremot går det inte att fastslå några orsakssamband utifrån resultaten eftersom det är en observationsstudie. 

Studien innefattade nästan 197 000 amerikanska barn som var 24 veckor gamla. De hade fötts på kliniker tillhörande ett nationellt vårdkonsortium, Kaiser Permanente Northern California, mellan 2000 och 2010. Uppföljningstiden var i genomsnitt åtta år.

Enligt resultaten var det 0.7 procent av mödrarna som fått influensa under studietiden, medan 23 procent mottagit en vaccination mot virussmittan. 1.6 procent av barnen hade diagnostiserats med AST.

Forskarna kunde inte se något samband mellan influensainfektioner och AST. Dock fanns en signal om att vaccinationer under första trimestern kopplades till en högre risk för en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Men den skillnaden var inte längre statistiskt signifikant när resultaten justerades i ett mer avancerat test.  

De amerikanska forskarna bakom studien skriver att man inte avråder blivande mammor att ta influensavaccinationer. Dock efterlyser de fler liknande studier för att ytterligare undersöka eventuella kopplingar mellan AST och vaccinationer tidigt under graviditeten.

En svaghet med studien var att man inte visste om kvinnorna vaccinerats på andra kliniker än de som var medlemmar i konsortiet, skriver forskarna.  

Vaccinerade kvinnor var 32 år i genomsnitt medan ovaccinerade kvinnor var två år yngre. Det var fler pojkar än flickor som fick diagnosen AST.  

Läs mer i abstract:

Kommentarer