Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Depression verkar vara mer utbrett bland medicinstuderande än hos övriga befolkningen, enligt analysen.

Depression verkar vara mer utbrett bland medicinstuderande än hos övriga befolkningen, enligt analysen. Bild: Thinkstock

Nya fynd om självmordstankar hos medicinstudenter

Det verkar som att förekomsten av psykisk ohälsa är betydligt högre bland medicinstuderande jämfört med övriga befolkningen, enligt en ny metaanalys i tidskriften Jama. 

Annons:

Flera studier har föreslagit att risken för depression och självmordstankar är högre bland personer som studerar medicin, till följd av stress och prestationsångest. De psykiska besvärens utsträckning har varit mindre känd, men nu kommer alltså en mer sammanfattande bild på ämnet.

Metaanalysen innefattar fler än 129 000 medicinstudenter från 47 länder, däribland Sverige. Enligt analyser av bland annat 167 tvärsnittstudier var förekomsten av depressiva symtom och depression 27 procent. Men endast 16 procent av studenterna med en bekräftad diagnos sökte dock behandling. 

De amerikanska forskarna bakom analysen undersökte även 24 tvärsnittsstudier som berörde självmordstankar bland medicinstudenter, och fann att förekomsten var 11 procent.

Forskarna skriver att depression verkar vara mer utbrett bland medicinstuderande än hos övriga befolkningen, och påpekar att siffrorna i analysen är två till fem gånger högre än vad som exempelvis ses i den generella amerikanska befolkningen.    

De menar att resultaten är oroande och att ämnet behöver studeras vidare för att kunna ta fram strategier som förebygger psykisk sjukdom bland studenter.     

I en ledarkommentar till studien skriver Stuart Slavin, professor vid Saint Louis University, att de medicinska lärosätena måste ta tag i hälsokrisen som råder bland medicinstuderande. Ett viktigt steg är att förbättra kulturen och förutsättningarna som ges i undervisningsmiljön, menar han.

Metaanalysen innefattar 195 studier, däribland tvärsnittstudier och longitudinella studier. Samtliga var publicerade före september 2016. En svaghet med analysen är att resultaten baseras på självrapporteringar, skriver forskarna.

Läs mer i abstract:

Kommentarer

 • Sven Román, barn och ungdomspsykiater 2017-01-07 17:12:42

  Självskattning av symtom på depression ett mycket grovt instrument som säger väldigt lite. Även depressionsdiagnostik för psykiatriker har mycket låg tillförlitlighet, endast 28 procent är överens. Det behövs betydligt bättre studier för att kunna dra slutsatsen att läkarstudenter oftare har en depressionsdiagnos. Förslagsvis att det för varje deltagare i studien används många skattningsformulär och diagnostiska bedömningar av flera erfarna specialister i psykiatri efter att dessa har träffat personen minst tre gånger.

 • Sussie Olofsson 2016-12-07 19:31:25

  Utifrån kunskaper om att allt för många studerande får hålla sig med så billig kost som möjligt kan vi möjligen dra några slutsatser från den forskning och beprövade erfarenhet som finns: Näringsbrist och inaktivitet. Exempel på forskning; * En stor studie från Harvard School of Public Health som visade på att de som äter västerländsk kost (stora mängder vitt mjöl, socker, rött kött och margarin) löper mellan 29-41 procent större risk drabbas av nedstämdhet och depression, * Professor Kaplans och professor Rucklidge forskning som visar på betydelsen av mycket höga doser av näring (kosttillskott i form av bredspektrum med vitaminer och mineraler samt hög dos omega-3) för att snabbt ta individen ut ur psykisk ohälsa (även påvisat lyckade resultat vid PTSD) alternativt tvärtom: ju svårare näringsbrist desto svårare psykisk ohälsa * Dr J Stordy, Dr A Richardsson m.fl. som genom sina studier/forskning visat att brist på omega-3 bland annat leder till depression Du blir vad du äter

 • Haqvin 2016-12-07 10:26:45

  @Medicinare: Skall jag tolka dig så, att övriga mänskligheten, utom just jurister och medicinare, saknar en sådan bakgrund?

 • Medicinare 2016-12-07 09:13:23

  Svar till Haqvin Resonemanget bygger på longitudinella studier som visar en ökning av depressiva symtom efter påbörjan av medicinsk utbildning jämfört med innan. Således finns det något som talar för miljöfaktorer. Gällande att man gör en annan tolkning för den övriga mänskligheten så tar de upp studier angående studenter på andra krävande utbildningar som juridik. Där kan man se samma samband, men underlaget är ej tillräckligt för att dra någon stark slutsats.

 • Haqvin 2016-12-06 17:24:09

  Även om det är mycket trist att medicinstuderande i högra grad drabbas av depression och självmordstankar, är det intressant att forskarna just i deras fall gör kopplingar till destruktiva miljöfaktorer, medan man gör biopsykiatriska tolkningar för den övriga mänskligheten.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier