Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Personer med vissa varianter av PCSK9 hade betydligt lägre nivå av LDL-kolesterol.

Personer med vissa varianter av PCSK9 hade betydligt lägre nivå av LDL-kolesterol. Bild: Thinkstock

Nya genetiska ledtrådar om PCSK9-hämmares effekt

Att ha genvarianter med en liknande effekt som kolesterolsänkande PCSK9-hämmare kan sänka risken för hjärt-kärlsjukdom men öka risken för diabetes, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine. 

Annons:

PCSK9-hämmare är en ny läkemedelsgrupp som minskar mängden LDL-kolesterol i plasman genom att levercellerna ökar sitt kolesterolupptag. Preparaten är omdiskuterade och utvecklas av flera företag för tillfället. Tidigare studier antyder att behandlingen minskar risken för hjärtsjukdom – och den bilden får alltså nytt stöd i form av fynd från en stor genanalys.

Ett internationellt forskarlag har undersökt särskilda varianter av genen PCSK9 som ger mindre LDL-kolesterol, vilket därmed påminner om PCSK9-hämmarnas funktion. Hur mycket kolesterolnivån minskade jämfördes med varianter för en annan gen, HMGCR, som sänker LDL-kolesterol på samma sätt som statiner gör.

Forskarna tog del av data för nästan 113 000 personer, varav en stor del drabbats av hjärt-kärlsjukdom och vissa hade även diabetes. Forskarna ville veta om personer som bar gynnsamma genvarianter hade lägre risk för hjärt-kärlsjukdom.   

Det primära utfallsmåttet var en kombination av död i hjärtinfarkt eller annan kranskärlssjukdom, medan sekundära utfallsmått bland annat berörde fall av kranskärlssjukdom.

Personer med vissa varianter av PCSK9 hade betydligt lägre nivå av LDL-kolesterol, och deras risk att dö i hjärtinfarkt eller annan kranskärlssjukdom minskade med 18,9 procent. Motsvarande siffra var nästintill densamma för personer med vissa varianter för HMGCR, 19,1 procent.

Enligt forskarna var effekten även dos-responsberoende, det vill säga att deltagare med fler gynnsamma varianter hade kraftigare minskning av LDL-kolesterol och hjärt-kärlsjukdom.

Att bära på dessa genvarianter av PCSK9 kopplades också till en högre risk för nyinsjuknande i diabetes, men det gällde enbart för deltagare vars fastande blodsockernivå var försämrat.

Forskarna föreslår att PCSK9-hämmare är likvärdiga statiner gällande att förebygga hjärt-kärlsjukdom. En svaghet med studien är att genvarianterna för PCSK9 troligtvis sänker kolesterolnivån på ett något kraftfullare sätt än vad som kan uppnås med läkemedel, skriver de.

Deltagarna var i snitt 60 år gamla och kom från 14 prospektiva studier eller fall-kontrollstudier. Deras LDL-kolesterolvärde låg i genomsnitt på 3,36 mmol/liter.

För närvarande utvärderas PCSK9-hämmare i fyra större studier som kommer att ge mer robust data om klinisk effekt. 

Läs mer i abstract:

Relaterat material
Dyr kolesterolsänkare får begränsad subvention
PSCK9-hämmare alternativ när patienter inte tål statiner

Kommentarer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier