Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Personer med vissa varianter av PCSK9 hade betydligt lägre nivå av LDL-kolesterol.

Personer med vissa varianter av PCSK9 hade betydligt lägre nivå av LDL-kolesterol. Bild: Thinkstock

Nya genetiska ledtrådar om PCSK9-hämmares effekt

Att ha genvarianter med en liknande effekt som kolesterolsänkande PCSK9-hämmare kan sänka risken för hjärt-kärlsjukdom men öka risken för diabetes, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine. 

Annons:

PCSK9-hämmare är en ny läkemedelsgrupp som minskar mängden LDL-kolesterol i plasman genom att levercellerna ökar sitt kolesterolupptag. Preparaten är omdiskuterade och utvecklas av flera företag för tillfället. Tidigare studier antyder att behandlingen minskar risken för hjärtsjukdom – och den bilden får alltså nytt stöd i form av fynd från en stor genanalys.

Ett internationellt forskarlag har undersökt särskilda varianter av genen PCSK9 som ger mindre LDL-kolesterol, vilket därmed påminner om PCSK9-hämmarnas funktion. Hur mycket kolesterolnivån minskade jämfördes med varianter för en annan gen, HMGCR, som sänker LDL-kolesterol på samma sätt som statiner gör.

Forskarna tog del av data för nästan 113 000 personer, varav en stor del drabbats av hjärt-kärlsjukdom och vissa hade även diabetes. Forskarna ville veta om personer som bar gynnsamma genvarianter hade lägre risk för hjärt-kärlsjukdom.   

Det primära utfallsmåttet var en kombination av död i hjärtinfarkt eller annan kranskärlssjukdom, medan sekundära utfallsmått bland annat berörde fall av kranskärlssjukdom.

Personer med vissa varianter av PCSK9 hade betydligt lägre nivå av LDL-kolesterol, och deras risk att dö i hjärtinfarkt eller annan kranskärlssjukdom minskade med 18,9 procent. Motsvarande siffra var nästintill densamma för personer med vissa varianter för HMGCR, 19,1 procent.

Enligt forskarna var effekten även dos-responsberoende, det vill säga att deltagare med fler gynnsamma varianter hade kraftigare minskning av LDL-kolesterol och hjärt-kärlsjukdom.

Att bära på dessa genvarianter av PCSK9 kopplades också till en högre risk för nyinsjuknande i diabetes, men det gällde enbart för deltagare vars fastande blodsockernivå var försämrat.

Forskarna föreslår att PCSK9-hämmare är likvärdiga statiner gällande att förebygga hjärt-kärlsjukdom. En svaghet med studien är att genvarianterna för PCSK9 troligtvis sänker kolesterolnivån på ett något kraftfullare sätt än vad som kan uppnås med läkemedel, skriver de.

Deltagarna var i snitt 60 år gamla och kom från 14 prospektiva studier eller fall-kontrollstudier. Deras LDL-kolesterolvärde låg i genomsnitt på 3,36 mmol/liter.

För närvarande utvärderas PCSK9-hämmare i fyra större studier som kommer att ge mer robust data om klinisk effekt. 

Läs mer i abstract:

Relaterat material
Dyr kolesterolsänkare får begränsad subvention
PSCK9-hämmare alternativ när patienter inte tål statiner

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler