Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Bild: Katarzyna Bialasiewicz/Thinkstock

Tvångsåtgärder hos barn ses över

Regeringens nationella samordnare för psykisk hälsa har fått i uppdrag att kraftigt minska eller avskaffa användningen av tvångsåtgärder hos barn.

Annons:

Kerstin Evelius, nationell samordnare för psykisk hälsa, har nu fått ett tilläggsuppdrag från regeringen om att göra en översyn av tvångsåtgärder mot barn och unga under 18 år enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Utgångspunkten är att kraftigt minska eller om möjligt avskaffa användningen av tvångsåtgärder utan att försämra förutsättningarna att ge barn nödvändig vård.

I ett blogginlägg skriver Kerstin Evelius att hon ser mycket positivt på att regeringen väljer att synliggöra barnen i heldygnsvården och de tvångsåtgärder de utsätts för.

Hon konstaterar också att bristen på barnperspektiv är slående både i lagen om psykiatrisk tvångsvård och i de utredningar av den som gjorts.

Som exempel nämner hon att det i dag inte finns någon bortre tidsgräns för fastspänning med bälte i lagen om psykiatrisk tvångsvård, även om det anges att åtgärden ska vara kortvarig. Hon skriver också att fastspänning – trots att lagens förarbeten säger att det bara får ske i akuta faresituationer – stod för 49 procent av de tvångsåtgärder som användes på barn under 2014.

Tilläggsuppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017.

Kommentarer

 • Haqvin 2016-12-13 16:13:35

  Sannerligen inte en dag för tidigt. Det är en ren skam att Sverige på det här sättet förgriper sig på redan traumatiserade barn! Kort och gott: sluta med det!

 • Sven Román, barn och ungdomspsykiater 2016-12-13 15:56:57

  Fantastiskt bra att detta aka göras, och inte en dag för tidigt: Så som tvångsåtgärder används inom BUP så strider det ofta mot barnkonventionen. Och av alla som bältesläggs så är över 90 procent flickor, vilket är helt obegripligt. Fastspänning ska bara ske om patienten utgör en fara för sig själv eller andra, och det är många gånger fler pojkar än flickor som tar sitt liv och av de som döms för misshandel är nästan 90 procent av manligt kön. Jag har skrivit en artikel om detta i Läkartidningen: http://läkartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/04/Tvangsatgarder-vanligare-bland-flickor-och-unga-kvinnor/

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier