Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Paolo Macchiarini.

Paolo Macchiarini.

KI fäller Macchiarini-artikel för forskningsfusk

För första gången fälls Paolo Macchiarini för forskningsfusk, enligt ett beslut av KI:s rektor i dag. Fallet gäller en studie av konstgjorda matstrupar på råttor. Av övriga 23 medförfattare fälls dock bara 3 för oredlighet.

Annons:

– Vi tror att de här utslaget kan bli prejudicerande på hur man ser på olika medförfattares ansvar när det gäller oredlighetsutredningar, säger Henrik Grönberg, vikarierande prorektor på KI.

I sakfrågan om huruvida den aktuella studien är baserad på oredlighet eller inte kommer Karolinska institutet fram till samma slutsats som en expertgrupp från Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, gjorde i september.

Då konstaterades att det fanns flera omständigheter i studien som var att anse som oredlighet, nämligen vilseledande presentation och tolkning av resultat, vägran och oförmåga att lämna ut försöksdjursjournaler, grav avvikelse från djuretiskt tillstånd samt vilseledande av den regionala djurförsöksetiska nämnden.

Trots invändningar från Paolo Macchiarini och flera andra medförfattare går Karolinska insitutets vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright alltså på samma linje som CEPN.

Men när det gäller enskilda forskares ansvar gör KI en annan bedömning än CEPN. Enligt CEPN:s utlåtande ansågs alla författare ha ett ansvar för oredligheten. KI å sin sida fäller bara de personer ”som haft insyn och överblick i hela eller stora delar av processen” – Paolo Macchiarini och tre andra medarbetare.

Frågan om de enskilda författarnas ansvar har varit en mycket svår fråga, enligt Henrik Grönberg.  

– Vi har fått yttrande från Kungliga vetenskapsakademin samt tagit del av hur man resonerat i andra oredlighetsfall i Norden. Då har vi landat i att vi måste göra individuella bedömningar av varje medförfattares medverkan i artikeln, säger Henrik Grönberg.

Han fortsätter:

– Vi har också varit i kontakt med andra medicinska fakulteter som gett oss stöd i vårt synsätt. Min uppfattning är att man kommer att göra likartade bedömningar av enskilda forskares ansvar i kommande ärenden.

Av de fyra aktuella forskarna jobbar två inte längre kvar på KI, däribland Paolo Macchiarini. ”Några åtgärder mot dem på arbetsrättslig grund är därför inte aktuella”, enligt KI:s beslut.

För de övriga två forskarna, som är juniora, finns det förmildrande omständigheter, enligt KI; de har stått i beroendeställning till Paolo Macchiarini och dessutom har processen varit mycket utdragen. Därför tilldelas de bara en erinran ”i stället för att ärendet lämnas till personalansvarsnämnden”.

– Ansvarig prefekt kommer att under två år aktivt följa upp och stödja dem, så att det säkerställs att forskningen genomförs i enlighet med god vetenskaplig sed, säger Henrik Grönberg.

Beslutet gäller Paolo Macchiarinis artikel "Experimental orthotopic transplantation of a tissue-engineered oesophagus in rats" som publicerades i Nature Communications 2014. Karolinska institutet har i dag officiellt meddelat tidskriften om att resultaten är att anse som fusk. Ett besked om att artikeln dras tillbaka är därför att vänta.   

För närvarande utreder CEPN om huruvida det också varit fusk i flera arbeten som Paolo Macchiarini publicerat gällande den omtalade transplantationen av en konstgjord luftstrupe till en patient på Karolinska universitetssjukhuset sommaren 2011. 

Karolinska institutet väntas inom kort fatta beslut i att annat ärende om misstänkt forskningsfusk, gällande en artikel av Paolo Macchiarini och medarbetare i tidskiften Biomaterials. CEPN kom i höstas fram till att även detta arbete var baserat på fusk. 

Relaterat material

Kommentarer

 • Lars 2017-01-12 21:19:43

  Läste precis artikeln om Anders Hamstens fest i artikeln. Det här är ju en organisation med en nästintill total verklighets förankring. Arrogansen och brist på ödmjukes är svår överträffad. Paolo Macchiarini verkar vara det lilla problemet.

 • Professor 2016-12-29 16:22:19

  Har nu läst beslutet. Vetenskapligt är det väldigt svagt. En av författarna står exempelvis med på artikel i egenskap av mentor. Ska även brevbäraren stå med på artiklarna. Ki kräver inga forskarkunskaper eller någon kunskap, ej heller att man tar ansvar för sina publikationer. Håller inte med att CEPNs beslut strider mot vare sig sin egen eller internationell praxis. Det skulle inte heller motverka samarbete utan bara göra att forskare behöver förstå forskningen dom gör. Detta skulle vara mycket positivt. Var skall detta sluta, skall den forskare som försvarade Macchiarini och anklagade de visselblåsande läkarna på retractionwatch också frias.

 • Professor 2016-12-21 09:12:15

  Starkt av KI:s ledning att ta rätt beslut gällande medförfattarna, trots trycket från media och den felaktiga hanteringen av CEPN. Som om det inte redan gjorts tillräckligt med fel i denna härva så höll CEPN när det gäller medförfattarna på att haverera detta ärende i en helt ny riktning. CEPN:s yttrande strider nämligen mot gällande regler och praxis (även CEPN:s egen tidigare praxis). Om CEPN:s nyfunna linje skulle fått bli prejudicerande skulle det inte bara drabba medförfattarna i det aktuella fallet, utan också förstöra samarbetsklimatet inom svensk forskning. Väldigt få skulle i så fall vilja bidra med sin tid och resurser för att hjälpa en annan forskargrupp. Det skulle helt enkelt innebära för stor risk att gå i god för data som man inte har möjlighet eller kompetens att kolla och med detta sätta hela sin karriär på spel.

 • Forskare 2016-12-20 17:53:49

  Ja det stämmer väl. Karolinska har bara intresse att skydda sig självt. Trovärdigheten i detta beslut får anses mycket låg.

 • Ulrika 2016-12-20 12:57:16

  CEPN:s yttrande finns här: http://www.epn.se/media/2375/o-1-2016-expertgruppens-yttrande-160906.pdf Jag är mycket skeptisk till att KI än en gång gör en "egen bedömning" av situationen. Efter allt som hänt känns det inte alls bra att de (återigen) går emot ett yttrande från en extern expertgrupp. Det verkar som att KI gör det här för att försöka minimera skadan som de orsakat i och med denna - och kommande! - artiklar som kommer behöva dras tillbaka. Egentligen handlar allt bara om huruvida samtliga författare har "ansvar, men kan ha förmildrande omständigheter" eller om samtliga författare har "ansvar eller inte, beroende på omständigheter". Som forskare anser jag att det första bör råda: Man är alltid ansvarig för det man sätter sitt namn på - det hamnar ju i ens meritlista! Kanske vill KI också undangömma den sista meningen i yttrandet som är sätter fingret på KIs ansvar.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier