Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) tror att satsningen på resurscentrum för psykisk ohälsa kommer att stärka det förebyggande arbetet.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) tror att satsningen på resurscentrum för psykisk ohälsa kommer att stärka det förebyggande arbetet.

Nya resurscentrum för psykisk hälsa

SKL och regeringen satsar på resurscentrum för att stärka sjukvårdens arbete med psykisk hälsa. 

Annons:

I den årliga överenskommelsen om psykisk hälsa mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är de regionala resurscentrumen för psykisk hälsa en nyhet.

– Vi vill sprida den kompetens och erfarenhet som finns på nationell nivå så att den kommer patienterna till del, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S), till Dagens Medicin.

Totalt ska som mest sex regionala resurscentrum byggas upp och dessa ska fungera som stöd för vårdcentraler, ungdomsmottagningar och andra delar av sjukvården som arbetar med psykisk hälsa. SKL får 45 miljoner kronor från regeringen för att bygga upp resurscentrumen.

– Vi hoppas att det här ska bidra till att stärka det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa, säger Gabriel Wikström.

Totalt omfattar överenskommelsen mellan regeringen och SKL 885 miljoner kronor varav 150 miljoner kronor är särskilt avsatta för arbetet med bättre psykisk hälsa bland barn och unga. 

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler