Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Nya fynd om hjärtinfarkter bland yngre rökare

Rökare under 50 år verkar ha betydligt högre risk för en vanlig typ av hjärtinfarkt jämfört med jämnåriga icke-rökare, enligt en ny observationsstudie i tidskriften Heart.

Annons:

Det är välkänt att rökning bäddar för hjärt-kärlsjukdomar, men hur risken ser ut mellan olika åldersgrupper är mindre känt. Och nu antyder alltså nya fynd att främst yngre rökare ligger i riskzonen.

Studien innefattar data för nästan 1 800 vuxna personer i England som behandlades för en vanlig form av hjärtinfarkt som kallas STEMI. Det innebär att ett av hjärtats kranskärl mer eller mindre täppts till.

Enligt resultaten var den relativa risken för STEMI-infarkter tre gånger högre hos rökare jämfört med icke-rökare och forna rökare. Personer under 50 år hade störst risk – den var 8,5 gånger högre jämfört med jämnåriga som fimpat för gott eller aldrig rökt. Även rökare äldre än 50 år hade en mer uttalad risk för hjärtinfarkt, men den var inte lika hög som för den yngre åldersgruppen.

Det är svårt att förklara bilden som träder fram, menar forskarna. De påpekar att yngre personer vanligtvis inte uppvisar typiska riskfaktorer för hjärtinfarkter, såsom högt blodtryck eller högt kolesterol. Men möjligtvis är rökning den kraftfullaste riskfaktorn för STEMI-infarkter bland dessa personer, föreslår forskarna.

De hoppas att fynden bidrar till att upplysa fler om att STEMI-infarkter inte enbart drabbar äldre. Även om samtliga rökare ska uppmuntras till att fimpa för gott bör extra fokus läggas på yngre personer, menar forskarna.

Deltagarna i studien undersöktes mellan 2009 och 2012, och majoriteten var män. 48 procent var rökare, medan 27 procent hade rökt tidigare och resterande 24 procent var icke-rökare. Forskarna använde bland annat en nationell databas för att få fram underlag till studien.     

Läs mer i abstract:

Relaterat material
Livsstil verkar halvera genetisk risk för hjärtsjukdom
Rökning orsakar hundratals mutationer varje år

Kommentarer

Jag är ingen robot:   5 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler