Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Eric Dicksson, sjukvårdspolitisk talesperson för Kristdemokratiska ungdomsförbundet.

Eric Dicksson, sjukvårdspolitisk talesperson för Kristdemokratiska ungdomsförbundet.

”Skrota landstingen – förstatliga sjukhusvården”

Det är inte så mycket en brist på läkare och sjuksköterskor som det är en brist på politiker som levererar. Staten behöver ta tillbaka ansvaret för sjukvården, skriver Eric Dicksson, Kristdemokratiska ungdomsförbundet.

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.
Annons:

Landstingen håller på att misslyckas med en av samhällets mest grundläggande uppgifter. Var tionde vårdplats är stängd på grund av bristen på läkare och sjuksköterskor men egentligen är inte den största bristen den på läkare och sjuksköterskor utan den brist som finns inom politiken i form av politiker som inte förmår att leverera det man lovat medborgarna. De senaste femtio åren har skatterna kraftigt ökats men det är svårt att se att vi fått ut mer vård för varje skattekrona. Det är dags att skrota landstingen och förstatliga sjukvården.

Svensk sjukvård lider i dag av stora problem. Personalflykten från landstingen ökar beroendet av bemanningspersonal tär på landstingens budget men också på sjukvårdens förtroende. Landstingspolitiker runt om i landet målar ut bemanningsläkare och bemanningssjuksköterskor som vårdens stora hot när detta snarare är ett symtom på politikers egen passivitet. Tillgång till god vård och omsorg hör till en av statens kärnuppgifter och fungerar inte detta behövs omställningar. Den stora välfärdsstaten Sverige lovar mycket, men levererar inte. Det faktum att sjukvården inte fungerar tillräckligt bra beror dels på att det offentliga fokuserar på annat än sina kärnuppgifter men också på splittringen inom sjukvården med uppdelning mellan flera små landsting och regioner. Staten måste kraftigt minskas och fokusera på sina kärnuppgifter så att den kan börja leverera. En stat som fokuserar på fel saker, lägger också pengar på fel saker. Minskar vi statens ansvarsområde och förflyttar dessa skattemedel över till dess kärnverksamhet kan både skatten kraftigt minskas och kvaliteten i sjukvården öka.

Genom att vi medborgare betalar skatt förväntar vi oss också en viss nivå av service av staten. Under lång tid har statens ansvarsområde växt till att blivit allt för stort för att kunna garantera god kvalitet i dess kärna. Skattetrycket har stadigt ökat och därmed har medborgarna fått ge ifrån sig allt större del av sin lön utan att få valuta för pengarna. En granskning gjord av SVT visar att 1 506 vårdplatser är stängda vid landets 23 största sjukhus. Läkare och sjuksköterskor lämnar landstingen för privata bemanningsföretag då landstingen och regionerna inte lyckas sköta vård och personalpolitik tillfredsställande. Vårdköerna växer, operationer ställs in och förtroendet för sjukvården sjunker. Vi i KDU vägrar sitta still och se på när vi misslyckas leverera en av de mest grundläggande uppgifterna för det goda samhället. Vi kräver handling.

Staten behöver förutom att fokusera på kärnuppgifterna också ta tillbaka ansvaret för sjukvården. Att sprida ut ansvar för sjukvård på 21 mindre enheter är både dyrt och ineffektivt. Sjukvården är i dag högspecialiserad och kommer allt mer utvecklas i den riktningen. Med nya operations-, behandlings- och undersökningsmetoder är behovet av samordning och gemensamma lösningar större. Varje landsting eller region kan inte ha kapacitet att utföra allt, inte ens om beslut fattas att dela in Sverige i större regioner. Ett statligt ansvar över sjukvården kommer lyckas bättre med att samordna den effektivt mot en världsledande ställning. Upphandling av utrustning, läkemedel, journalsystem med mera skulle bli både billigare och mer effektiv.  

Med ett nationellt perspektiv över sjukvården tryggas vård på lika villkor, finansiering och en samordnad utveckling. Ett genomsnittligt landsting har i dag varken ekonomi eller befolkning för att klara av de ökande kraven från en allt mer specialiserad sjukvård. Ett statligt övertagande av sjukvårdsansvaret får ett stopp på landstingens och regionernas konkurrens mellan varandra för att i stället övergå till en nationell samordning för patienternas bästa. Sjukvården finns till för medborgarna, inte för landstingen/regionerna. Sjukvård är dyrt och bedrivs sjukvården ineffektivt slösas skattemedel som skulle kunna komma patienterna till nytta. Allt slöseri med skattemedel måste motverkas. En effektiv, nationellt samordnad, sjukvård med statligt ansvar är Kristdemokratiska ungdomsförbundets svar på sjukvårdskrisen.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler