Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

”Ska sjuksköterskor förpassas till lärlingsutbildningar?”

Peter Carpelans (M) förslag väcker frågetecken hos specialistsjuksköterskorna. Vill han med förslaget att förlägga specialistutbildning i landstingens regi frånta sjuksköterskor en högskoleexamen med erkänt hög kvalitet, skriver specialistsjuksköterskan Päivi Vilkkavaara.

Annons:

Med enorm sorg betraktar jag Peter Carpelans (M) förslag om förändring från nuvarande akademiska utbildningen av specialistsjuksköterskor, till verksamhetsförlagt utbildning i landstingets regi. Förslag som landat hos regeringen i höst.

Att kalla detta förslag för kompetensförsörjningsstrategi väcker för tillfället en del huvudbry hos landets specialistsjuksköterskor, när det hela med närmare eftertanke kan komma se ut som kompetensförsörjningshaveri. 

Päivi Vilkkavaara, Specialistsjuksköterska i anestesi- och intensivvård.

Enligt planen ”behövs möjligheten till en akademisk karriär säkras”. På vilket sätt ska det ske i landstingets regi och under verksamhetsförlagd utbildning?

I dagens läge existerar redan uppdragsutbildningar, som landstinget köper av olika högskolor.

Varför ändra på detta och vad är tanken med att föra utbildningen helt över till landstinget? Utom att man kan skymta en tanke om avveckling av specialistutbildningen från akademin.

Hur kan denna nya utbildning ”på ett bättre sätt tillgodose hälso- och sjukvården med subspecialiserade medarbetare”? Och vad menas med detta? Finns det en vilja att förpassa oss sjuksköterskor tillbaka till lärlingsutbildningar?

Vi sjuksköterskor/ specialistsjuksköterskor har kämpat länge och intensivt för att uppnå akademin och därmed rätten till forskning inom vårt fält. Vårt holistiska synsätt i omvårdnaden och vår forskning som bland annat undersöker patientens erfarenheter och upplevelser kompletterar läkarens medicinsk naturvetenskapliga forskning och väver ihop komplexiteten som en människa är. Allt för patienternas bästa.

En rad forskningsresultat visar att sjuksköterskors utbildningsnivå är en investering för verksamheten och minskar mortaliteten hos patienter, till exempel RN4Cast.

Kliniska färdigheter är självklart viktiga, men med vetenskaplig förankring. I dagens sjukvård brister kliniska träningsmoment ofta på grund av brist på erfaren personal.

I själva verket finns det erfarna specialistsjuksköterskor, likväl som det finns erfarna grundutbildade sjuksköterskor. 45 000 sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor har lämnat vården och arbetar med annat. Det är även vanligt förekommande att specialistsjuksköterskor med lång erfarenhet arbetar på andra avdelningar eftersom de erbjuds högre löner. Lönen skiljer sig inte nämnvärt mellan grundutbildad och specialistutbildad sjuksköterska och därmed saknas motivation att vidareutbilda sig.

Specialistsjuksköterska är en skyddad yrkesbeteckning med specialistsjuksköterskeexamen, med examensrätt som endast högskolor och universitet har. Yrket är erkänt med hög kvalitet internationellt. Har Peter Carpelan planer på beröva oss specialistsjuksköterskor den rätten?

Relaterat material
”Låt sjuksköterskornas specialistutbildning likna läkarnas”
”Ny strategi för att möta personalbristen i vården”

Kommentarer

 • bmsk 2017-01-14 19:06:29

  Carpelans (M) förslag borde prövas på även andra yrkeskategorier inom vården. Läkarers grundutbildning har inte alltid varit så akademisk eller vetenskapligt grundad heller för den delen. Det tog lång tid för många att förstå skillnaden mellan sjuksköterskor (barnmorskor) och läkare. Det är INTE så att läkare är kompetenta som forskare när de legitimeras eller får sina specialistbevis. De har läkarkompetens, men är INTE sjuksköterskor eller barnmorskor. De har sällan eller aldrig omvårdnadskompetens. Undersköterskor med gymnasiekompetens har högre omvårdnadskompetens än läkare. (Kirurgernas och KI:s ursprung är barberaryrket, där fältskärerna både kunde hantera rakkniv och amputationskniv. Ingen kunskap om stjärntydning eller annat akademiskt).

 • Fredrik 2017-01-12 12:14:02

  En högre kompetensnivå bland oss ssk går idag endast att få via högskola/universitet. Att lägga över vidareutbildning på landsting skulle, som författaren är inne på, sänka vår kompetensnivå då landstingen idag inte ens klarar av att ta hand om de ssk som redan jobbar hos dem och kunna erbjuda vidareutbildade ssk möjlighet att känna att den utbildningen de kämpat med lönar sig. Att lägga utbildning i knät på landstinget är antagligen ett sätt att försöka skaffa billigare personal som lockas med en pseudoutbildning för att försöka lappa ihop luckorna i det allt glesare manskapet.....

 • barn ssk 2017-01-04 06:41:33

  Om neonatalsjuksköterskors kompetens, forsknings och ansvarsområde: För tidigt födda barn är oftast inte sjuka men organsystem är omogna. Neo ssk:s ansvar är att skapa miljö där barnen kan utvecklas normalt och bli del av en familj, Man har ansvar för att suga i luftvägstuber utan att lungor skadas, att dra prover ur arteriella infarter o larma läkare när inställning av respirator ska ändras, att sätta venösa infarter hygieniskt, att anpassa matmängd och hastighet till omogna tarmar, att lära barnen amma, att stötta föräldrar i krisreaktioner, att ta hänsyn till familjens religion, att övervaka personalsituation runt barnen, att skydda från ljud, ljus o störningar, att ge läkemedel anpassat för omogna barn, att skydda hud från skador o uttorkning o att skydda från forskande läkare, att tillse att förråds och rengöringsrutiner är uppbyggda så att infektioner förebyggs, osv osv, Idag är behovet i barnsjukvården HÖGRE ssk kompetens. Barnens framtid beror på ssk gruppens kunskapsnivå.

 • Tommy 2017-01-02 12:16:17

  Vi får alla vara kritiska men snälla Nils vi pratar om sjuksköterskor inte läkare med en betydligt längre grundutbildning och en helt annan tradition, decennier, kring verksamhetsförlagd ST. Det är väldigt stor skillnad kring innehåll i ST och en specialistsjuksköterskeutbildning. Sedan har AT läkarna, steget innan ST, inte givit vårt län särskilt högt betyg som utbildningsort. Så helt nöjda verkar inte ni läkare vara trots allt.

 • Nils 2017-01-02 09:48:10

  Så specialistläkare som utbildats i landstingens regi och som gått av Socialstyrelsen anvisade kurser, skulle sakna vetenskaplig förankring? Vakna upp och gör specialistutbildningen verksamhetsförlagd även för ssk. Inrätta i stället en renodlad forskarutbildning för ssk på universiteten.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!