Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Bild: Thinkstock, Karolinska universitetssjukhuset, Dagens Medicin (montage)

Tio visselblåsare på Karolinska 2016

Hot, förnedring och ryktesspridning. Om det handlar en av ett dussin anmälningar som inkommit till Karolinska universitetssjukhusets visselblåsarfunktion. Samtidigt frågar sig läkarföreningen hur stor nyttan är.

Annons:

Sedan visselblåsarfunktionen infördes på Karolinska sommaren 2015 har tolv anmälningar gjorts. Tio av dem inkom under 2016. Flera ärenden är frågor eller synpunkter. Det kan handla om blockerade nödutgångar, förmånsbeskattning eller parkeringsavgifter.

Ett fåtal är mer allvarliga. Förra året kom en anmälan om att medarbetare inom en verksamhet hade råkat ut för ”oförklarade omplaceringar”, ”omotiverat fråntagande av arbetsuppgifter”, och ”hot och förnedring samt ryktesspridning med rasistisk ton”.

Det ärendet ledde till samtal mellan personalavdelningen och berörd chef för att reda ut situationen, men i brist på information från visselblåsaren har inte mycket mer än så hänt.

Ett annat ärende handlade om bristande hygien där biopsier kunde utföras osterilt. Ett tredje om att avvikelserapporter inte ska ha hanterats av cheferna vilket lett till att personal slutat skriva dem. Rapporterna visar att sjukhuset har agerat, men det framgår inte hur väl det fallit ut.

Karolinskas policy säger att funktionen ska användas när medarbetare misstänker brott mot lag, föreskrifter, riktlinjer och andra styrande dokument som kan påverka sjukhusets verksamhet. Det kan handla om misstänkt ekonomisk verksamhet, korruption eller diskriminering och trakasserier.

– Jag tycker inte att karaktären på de här tio förfrågningarna vi har fått i år har varit av den digniteten. Däremot ska vi inte säga att det inte har fyllt sitt syfte. Det som är viktigt för medarbetarna måste vi respektera och hantera på ett professionellt sätt, säger HR-direktör Anna-Karin Samuelsson.

Anna-Karin Samuelsson vill inte säga om visselblåsarfunktionen har fungerat som hon hoppats. Däremot att hon tror att den är ett steg i rätt riktning att öka takhöjden och får medarbetare att våga träda fram och berätta om problem.

– Att det finns frågor tar jag som ett tecken på att det fyller en viktig funktion.

Läkarföreningen på sjukhuset tycker att funktionen i sig är bra, men menar att problemet ligger i det gensvar medarbetarna får.

– Just nu kan jag inte säga att visselblåsarsystemet gör vare sig till eller ifrån. Det finns medarbetare som berättar saker helt öppet utan att något händer, säger Karolinskas läkarförenings ordförande Yvonne Dellmark.

Ledningen för sjukhuset säger att de vill höja taket. Har det blivit så?

– Det är inte det vi har upplevt. Efter att den nya ledningen började för några år sedan så har takhöjden gradvis sänkts. Men det är ju en subjektiv upplevelse, säger Yvonne Dellmark.

Karolinskas visselblåsarfunktion lär dock sannolikt bli kvar.

– Funktionen är bra. Det här är något jag är angelägen om att vi ska ha, säger Anna-Karin Samuelsson.

Kommentarer

 • Lex Kaj 2017-01-02 15:46:42

  Får jag vissla dm.se 2017? Har lyft ytterligare fråga internationellt urval ambassader och ambassadörer brev 19 december: Avkrävt öppenhet transparens nazistläkaren, rasbiolog Herman Lundborg som mätte mina samiska förfäders skallar och grävde upp mina anfäders gravar och samlade allt på hög Karolinska institutet och Uppsala. Herman Lundborg hyllade Hitler och fick gehör tyska nazistkollegor och är på många sätt upphovsman utrotningsläger Tyskland som bl.a. gasade 1000 tals med funktionshinder utöver allt som öppen berättelse i Tyskland men där vår egen nazistläkare Herman Lundborg är inget jag läste om i skolan och inga barn kan läsa i skolan 2017! Är viktigt att prata om rasism i vården som begås i vetenskapens namn. Docent Olof Ljungström Karolinska Institutet verifierade att inga kvarlevor kvarstod i samlingarna mina samiska förfäder i vetenskapens hus. Marika Hedin, chef Uppsala universitet samlingar Universitetsmuseet Gustavianum överlämnade sista kvarlevor till samerna 2015!

 • Lex Kaj 2017-01-02 15:30:50

  Den 2:a visselblåsardagen: vill också uppmärksamma TI-International har sedan oktober initierat ny gren i England inriktning transparens och korruption hälso-och sjukvården samt läkemedelsindustrin : TI-pharmaceutical and healthcare programme ledningsansvarig: Michel Petkov. Initiativ sannolikt mest gedigna som gjorts inom EU eftersom Tranparency International ej okänt. Hyllar initiativ, beundrar mycket som gjorts i England och Skotland senaste år där patientföreningar och enskilda piskat demokratin framåt och fått stort stöd från media som räddat liv. Sveket mot svenska folket är oförlåtligt samtliga som följt mig på vägen vet precis vad som åsyftas. Politiker är otacksamma jävlar!

 • Läkare 2017-01-02 10:31:28

  Man blir oerhört ledsen och besviken när det gång på gång visar sig att Karolinska inte har lärt sig något av den största medicinska skandalen i svensk historia. Det här gör Karolinska till en farlig plats för såväl patienter som personal. Blind arrogans ignorerar totalt de kulturella problem som framkom i Kjell Asplunds utredning.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier