Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock, Karolinska universitetssjukhuset, Dagens Medicin (montage)

Tio visselblåsare på Karolinska 2016

Hot, förnedring och ryktesspridning. Om det handlar en av ett dussin anmälningar som inkommit till Karolinska universitetssjukhusets visselblåsarfunktion. Samtidigt frågar sig läkarföreningen hur stor nyttan är.

Annons:

Sedan visselblåsarfunktionen infördes på Karolinska sommaren 2015 har tolv anmälningar gjorts. Tio av dem inkom under 2016. Flera ärenden är frågor eller synpunkter. Det kan handla om blockerade nödutgångar, förmånsbeskattning eller parkeringsavgifter.

Ett fåtal är mer allvarliga. Förra året kom en anmälan om att medarbetare inom en verksamhet hade råkat ut för ”oförklarade omplaceringar”, ”omotiverat fråntagande av arbetsuppgifter”, och ”hot och förnedring samt ryktesspridning med rasistisk ton”.

Det ärendet ledde till samtal mellan personalavdelningen och berörd chef för att reda ut situationen, men i brist på information från visselblåsaren har inte mycket mer än så hänt.

Ett annat ärende handlade om bristande hygien där biopsier kunde utföras osterilt. Ett tredje om att avvikelserapporter inte ska ha hanterats av cheferna vilket lett till att personal slutat skriva dem. Rapporterna visar att sjukhuset har agerat, men det framgår inte hur väl det fallit ut.

Karolinskas policy säger att funktionen ska användas när medarbetare misstänker brott mot lag, föreskrifter, riktlinjer och andra styrande dokument som kan påverka sjukhusets verksamhet. Det kan handla om misstänkt ekonomisk verksamhet, korruption eller diskriminering och trakasserier.

– Jag tycker inte att karaktären på de här tio förfrågningarna vi har fått i år har varit av den digniteten. Däremot ska vi inte säga att det inte har fyllt sitt syfte. Det som är viktigt för medarbetarna måste vi respektera och hantera på ett professionellt sätt, säger HR-direktör Anna-Karin Samuelsson.

Anna-Karin Samuelsson vill inte säga om visselblåsarfunktionen har fungerat som hon hoppats. Däremot att hon tror att den är ett steg i rätt riktning att öka takhöjden och får medarbetare att våga träda fram och berätta om problem.

– Att det finns frågor tar jag som ett tecken på att det fyller en viktig funktion.

Läkarföreningen på sjukhuset tycker att funktionen i sig är bra, men menar att problemet ligger i det gensvar medarbetarna får.

– Just nu kan jag inte säga att visselblåsarsystemet gör vare sig till eller ifrån. Det finns medarbetare som berättar saker helt öppet utan att något händer, säger Karolinskas läkarförenings ordförande Yvonne Dellmark.

Ledningen för sjukhuset säger att de vill höja taket. Har det blivit så?

– Det är inte det vi har upplevt. Efter att den nya ledningen började för några år sedan så har takhöjden gradvis sänkts. Men det är ju en subjektiv upplevelse, säger Yvonne Dellmark.

Karolinskas visselblåsarfunktion lär dock sannolikt bli kvar.

– Funktionen är bra. Det här är något jag är angelägen om att vi ska ha, säger Anna-Karin Samuelsson.

Kommentarer