Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Många deltagare bodde nära en tungt trafikerad väg.

Många deltagare bodde nära en tungt trafikerad väg. Bild: Thinkstock

Demens kopplas till tung trafik

Risken för demens verkar vara något högre för personer som lever nära hårt trafikerade vägar jämfört med dem som bor längre bort, enligt en ny observationsstudie i Lancet.

Annons:
Ingmar Skoog är professor i psykiatri vid Göteborgs universitet.

– Det är en elegant studie, men man ska komma ihåg att demenssjukdomar orsakas av massa olika faktorer. Så folk ska inte bli panikslagna om de bor nära en större väg, säger Ingmar Skoog som är professor i psykiatri vid Göteborgs universitet.

Tidigare forskning har kopplat trafikexponering till demens. Och den bilden får alltså stöd i form av de nya fynden – även om det inte går att fastslå några orsakssamband utifrån resultaten. 

Studien innefattade fler än sex miljoner personer bosatta i Ontario, Kanada, som följdes mellan 2001 och 2012. Nästan samtliga deltagare hade mindre än en kilometer till en tungt trafikerad väg, varav hälften levde närmare än 200 meter.

Enligt resultaten var risken för demens 7 procent högre för deltagare som bodde inom 50 meter från en huvudled. Motsvarande siffra var 4 procent om avståndet i stället var mellan 50 och 100 meter. Deltagare som bodde mer än 200 meter från en huvudled hade ingen högre risk för demens, enligt de amerikanska och kanadensiska forskarna bakom studien. 

– Det är en ganska liten ökad risk. Och eftersom det är en registerstudie finns en stor osäkerhet kring resultaten – fynden kan bero på många andra saker än just trafik, säger Ingmar Skoog.

Varför trafikexponering skulle kunna öka risken för demens är inte klarlagt, men en teori är att buller kan ge skador på hjärnans vita substans. Forskarna föreslår också att luftföroreningar orsakar en inflammation i hjärnans nervceller. I studien fann man dock inget samband mellan trafikexponering och parkinson eller multipel skleros som är två neurodegenerativa sjukdomar.

En svaghet med studien är att man inte kunde ta reda på mängden luftföroreningar som varje enskild deltagare utsattes för. Forskarna visste inte heller om deltagarna fick läkemedel som möjligtvis kan inverka på demensrisken. 

Deltagarna var mellan 20 och 85 år. Forskarna använde sig av postnummer för att ta reda på hur nära deltagarna levde en trafikerad väg och analyser av journaler avslöjade vilka som utvecklade demens, Parkinsons sjukdom eller multipel skleros. 

Läs mer i abstract:

Relaterat material
Demens kan orsakas av avgaser

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler