Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Fler fall av skadligt blodtryck

Förekomsten av högt blodtryck och blodtrycksrelaterade sjukdomar ser ut att öka globalt sett, enligt en stor analys i tidskriften Jama. 

Annons:
Marcus Carlsson är överläkare i klinisk fysiologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

– Det är bekymrande att nästan hälften av jordens befolkning är i behov av ett lägre blodtryck. Fynden talar för att hjärt-kärlsjukdomar är den ledande dödsorsaken i världen, säger Marcus Carlsson, överläkare i klinisk fysiologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. 

Ett normalt systoliskt blodtryck bör ligga under 120 mmHg, enligt Marcus Carlsson. Han betonar dock att blodtrycket ska vara så lågt som möjligt men ändå på en nivå som gör att kroppen fungerar optimalt. 

– De här resultaten pekar på att det är bättre med ett lägre systoliskt blodtryck globalt sett. Bara genom att sänka blodtrycket för alla med några millimeter kvicksilver så kommer hälsovinsterna bli stora, säger Marcus Carlsson. 

Ett internationellt forskarlag har undersökt hur det systoliska blodtrycket kopplas till hjärt-kärlsjukdomar. Analysen innefattar fler än 8,7 miljoner människor världen över och berör åren 1990 till 2015. Forskarna har valt att titta på två blodtrycksintervall: minst 110 mmHg till 115 mmHg samt 140 mmHg, varav det sista värdet utgör gränsen för en mild blodtryckshöjning. 

Utifrån resultaten drar forskarna slutsatsen att uppemot 3,5 miljarder människor hade ett systoliskt blodtryck på minst 110 mmHg till 115 mmHg under 2015, vilket inte räknas som förhöjt men ändå har kopplats till kärlskador i tidigare studier. Forskarna fann ett samband mellan blodtrycksintervallet och fler än tio miljoner dödsfall, vilket är en ökning på 1,4 gånger jämfört med 1990. 

Samma år hade uppskattningsvis 870 miljoner människor ett motsvarande värde på minst 140 mmHg, vilket verkar ligga bakom närmare åtta miljoner dödsfall. De vanligaste blodtrycksrelaterade sjukdomarna var bland annat ischemisk hjärtsjukdom och ischemisk stroke. 

Forskarlaget tror att bilden kommer se ännu värre ut om några år i samband med att förekomsten av fetma stiger, vilket är en känd riskfaktor för högt blodtryck. Underlaget till analysen består av fler än 840 studier från 154 länder. Studiedeltagarna var 25 år eller äldre. 

Läs mer i abstract:

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler