Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Radioaktiv substans lovordas mot svårbehandlad tumör

Patienter med avancerade neuroendokrina tumörer i tarmen kan leva längre utan förvärrad sjukdomsbild om de behandlas med en radioaktiv substans, enligt en ny fas 3-studie. 

Annons:
Kjell Öberg är senior professor vid Uppsala universitet.
Bild: Elisabeth Tysk

– Med tanke på resultaten borde behandlingsformen få en större plats i svensk sjukvård framöver, säger Kjell Öberg, senior professor vid Uppsala universitet och en av studiens medförfattare.

Den så kallade lutetiumterapin är ett tillägg till konventionell behandling. Den vänder sig till patienter med en neuroendokrin tumör som inte kan opereras bort. Terapin går enkelt ut på att ett radioaktivt ämne, lutetium-177, kopplas till ett läkemedel. Efter infusion i en ven binder komplexet till så kallade somatostatinreceptorer som ofta är kraftigt uttryckta på dessa tumörer. Det leder till en inre strålbehandling.

Lutetiumterapin har använts i Sverige sedan 2005 men endast i mindre skala eftersom man inväntat långtidsdata, menar Kjell Öberg. Enligt honom kommer sannolikt terapin får en högre status tack vare de nya fynden.  

– I alla fall för en undergrupp av patienter med neuroendokrina tumörer i tunntarmen. Här bör terapin avancera till andra linjens behandling efter somatostatinanaloger, säger han.

I Sverige upptäcks årligen cirka 400 nya fall av neuroendokrina tumörer, vilka uppstår i hormonproducerande celler. I dag finns få behandlingsval för patienter med metastaserade former, där alltså tumörcellerna spridits i kroppen.  

Studien innefattade 229 deltagare vars neuronendokrina tumör i tunntarmen hade metastaserat. Deltagarna lottades till att antingen få standardterapi i form av läkemedlet oktreotat eller lutetiumterapi i kombination med oktreotat. Behandlingarna gavs i upprepade cykler.

Det primära utfallsmåttet var progressionsfri överlevnad, alltså tiden som patienten klarar sig utan att sjukdomsbilden förvärras. Detta gällde för 65 procent av deltagarna på kombinationsterapin när en uppföljning gjordes 20 månader efter behandlingsstart. Motsvarande siffra var endast 10 procent för deltagarna som enbart fick standardterapi.

Mer än dubbelt så många patienter med lutetiumterapin drabbades dock av biverkningar, däribland trötthet och magsmärtor. En person utvecklade även myelodysplastiskt syndrom som innebär en störd blodbildning i benmärgen.

Eftersom forskarna vill veta mer om patienternas överlevnad kommer de fortsätta att samla in data under fem år efter att sista patienten randomiserats. Studien innefattar deltagare från fler än 41 olika centra i Europa och USA. Tumörbördan undersöktes bland annat med magnetresonanstomografi, MRI.

Studien är sponsrad av Advanced Accelerator Applications, ett företag inom radiofarmakologi.

Läs mer i abstract:

Kommentarer

Jag är ingen robot:   5 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler