Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thomas Bethge/Thinkstock

Många ärenden men inga visselblåsare

35 ärenden, men inget av den tänkta typen. Region Skånes visselblåsarfunktion har inte riktigt använts som det var tänkt. Och fackföreningarna olika åsikter om nyttan.

Annons:

– Det är inte den typen av allvarliga oegentligheter som rapporteras in som det var tanken att den här kanalen skulle användas till. Det kommer in allt möjligt som rör klagomål, säger Camilla Ziegler, chefsjurist i Region Skåne.

I början på förra året togs tjänsten i bruk, vilket innebar att regionanställda kunde rapportera allvarliga missförhållanden direkt till regionen. Det innefattar alla yrken, men sjukvården utgör den största delen. Tjänsten tillhandahålls av ett privat företag som även förser Karolinska universitetssjukhuset med samma funktion.

Exempel på ärenden

Arbetsmiljö. Anmälaren menar att arbetsverktyg som ergonomiska skrivbord inte tillhandahålls av ekonomiska skäl samtidigt som dyra inventarier slängs. Ärendet bedöms inte falla inom ramen för visselblåsning.

Mobbning och utfrysning på en barnmottagning. Anmälaren kände inget stöd från chef. Ärendet läggs ner då regionen inte fått de begärda kompletteringarna.

Ojämn fördelning av arbetskraft. Anmälaren menar att vissa avdelningar ”mörkar” antalet beläggningar för att ge sken av att fler vårdplatser används än vad som faktiskt är fallet. Ärendet bedöms inte falla inom ramen för visselblåsning.

Kritik mot verksamhetschef som anmälaren menar tar beslut utan förankring eller i strid mot politiska beslut. Regionen tillsätter extern utredning som dock inte visar på missförhållanden.

Klagomål på för få vårdplatser. Ärendet bedöms inte falla inom ramen för visselblåsning.

Fråga om bisysslor. Besvaras men bedöms inte falla inom ramen för visselblåsning.

35 ärenden kom in under 2016. Bland dessa förekommer anmälningar om mobbning och trakasserier, men ändå inget som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen, säger Camilla Ziegler.

– Det ska vara ett brottsligt förfarande och det ska vara röra någon i chefsställning. Det kan vara fråga om bedrägerier, trakasserier, korruption och liknande. Det ska vara allvarliga missförhållanden som man ska använda den här kanalen till.

I ett par fall har dock Region Skåne begärt kompletteringar för att ändå följa upp anmälningarna. Men då anmälarna inte svarade, lades fallen ner.

När funktionen infördes MBL-förhandlades den med fackföreningarna, somhar lite olika syn på saken.

– Vi ställer oss positiva till att systemet finns. Det ska finnas i en offentlig organisation, säger Henrik Östlund, ordförande i Läkarförbundet Skåne och Malmö läkareförening.

Vårdförbundet har däremot vissa invändningar.

– Vi var redan från början lite tveksamma till detta och det är vi fortfarande. Vi har lite svårt att se värdet av det än så länge, säger Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundet Skåne.

– Möjligheten att göra sin röst hörd anonymt finns ju redan utan visselblåsartjänst. Man kan ju kontakta sin fackliga organisation. Tycker man inte att det är ett alternativ så finns ju möjlighet att gå till medierna. Där har man ju också ett meddelarskydd.

Att Region Skåne, liksom Karolinska universitetssjukhuset, inte fått så allvarliga anmälningar har han möjligen en förklaring till.

– Vi hade farhågor om att det inte skulle vara många som påtalar oegentligheter inom Region Skåne till en tjänst inom Region Skåne. Man känner sig möjligen exponerad och kanske inte litar på att det verkligen finns anonymitet. Det bekräftas väl av det regionen själva säger: att det har kommit in väldigt mycket men att det mest handlar om missnöje.

Relaterat material
Tio visselblåsare på Karolinska 2016

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler