Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Här ses den metabola aktiviteten i amygdala, där den högra bilden visar en hög aktivitet.

Här ses den metabola aktiviteten i amygdala, där den högra bilden visar en hög aktivitet. Bild: Tawakol et al, 2017, The Lancet

Nya fynd om länken mellan stress och kärlsjukdom

Nu verkar forskare vara ett steg närmare svaret på varför stress kan ge hjärt-kärlsjukdomar. En särskild struktur i hjärnan skulle kunna spela en nyckelroll, enligt en ny observationsstudie i Lancet. 

Annons:

Hjärnstrukturen är inblandad vid känslotillstånd och kallas amygdala. Det är känt att kronisk stress kan bädda för exempelvis stroke och hjärtinfarkt, och nu antyder fynden att amygdala kan utgöra en viktig länk i sjukdomsförloppet.  

Studien innefattade 293 amerikanska deltagare. Ingen hade en känd historik av sjukdomar i hjärta eller kärl. Samtliga undersöktes med en kombinerad PET/CT som avslöjade den metabola aktiviteten i hjärna, benmärg och mjälte samt om det fanns en inflammation i artärerna. Deltagarna följdes under närmare fyra år i genomsnitt.

Det var 22 personer som utvecklade hjärt-kärlsjukdom under uppföljningsperioden, däribland hjärtinfarkt, stroke och kärlkramp. Enligt resultaten hade deltagare med högre aktivitet i amygdala en förhöjd risk för kardiovaskulära händelser som inträffade tidigare i livet, jämfört med deltagare vars aktivitet i området var lägre. Det fanns även samband mellan en förhöjd aktivitet i amygdala och en ökad benmärgsaktivitet samt inflammation i artärerna.

De amerikanska forskarna föreslår en möjlig biologisk mekanism som går ut på att amygdala signalerar till benmärgen som börjar producera extra många vita blodkroppar. De intar i sin tur blodkärlen och orsakar plackbildning och inflammation. 

En svaghet med studien är att det inte går att fastslå några orsakssamband, skriver forskarna och påpekar att större studier krävs för att kunna bekräfta deras fynd. Deltagarna var i snitt 55 år gamla och de fick sin PET/CT på Massachusetts General Hospital i Boston mellan åren 2005 och 2008.  

Läs mer i abstract:

Kommentarer