Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Ett av barnen i studien lämnar ett blodprov för analys.

Ett av barnen i studien lämnar ett blodprov för analys. Bild: Ola Andersson

Sent navelsträngsklipp förhindrar blodbrist

Genom att vänta i minst tre minuter innan navelsträngen klipps går det att förhindra både blodbrist och järnbrist hos spädbarn, enligt en ny randomiserad studie i Jama Pediatrics. 

Annons:
Ola Andersson är verksam forskare vid Uppsala universitet.
Bild: Martina Thalwitzer

– Jag tycker att effekten är fantastisk. Och det enda barnmorskan behöver göra är att vänta en stund extra – mycket enklare kan det inte bli, säger Ola Andersson, en av studiens medförfattare och verksam forskare vid Uppsala universitet. 

Inom svensk sjukvård är numera principen att klippa navelsträngen efter två minuter, vilket baseras på en rekommendation från 2008. Men bilden är inte densamma på många andra håll i världen där så kallad avnavling sker direkt efter förlossning. Tidigare forskning pekar på flera fördelar med att inte stoppa navelsträngens blodflöde direkt efter födseln, exempelvis kan tidig järnbrist förhindras. Den bilden får ytterligare stöd av de nya fynden som även visar att blodvärdet förbättras.       

Studien innefattade 540 nyfödda barn i Nepal där förekomsten av blodbrist, anemi, är hög. Hälften av spädbarnen lottades till att få navelsträngen klippt inom 60 sekunder från födseln medan resterande fick vänta i tre minuter eller mer.

Efter åtta månader var förekomsten av anemi 73 procent i den sena gruppen. Motsvarande siffra var 82 procent för dem som fått navelsträngen klippt nästan direkt efter födseln. Forskarna fann att hemoglobinvärdet var något högre bland barn som avnavlats i ett senare skede och förekomsten av järnbrist var även lägre. Vid en uppföljning efter tolv månader var fortfarande hemoglobinvärdet högre hos barn i den sena gruppen, jämfört med den tidiga. 

Enligt Ola Andersson finns uppemot en tredjedel av barnets blod i moderkakan vid födseln. Om avnavling sker direkt efter förlossningen går blodvolymen till spillo och samtidigt förlorar spädbarnet en järndepå som kan räcka i ungefär tre månader.

– Närmare fem miljoner färre barn skulle drabbas av blodbrist vid åtta månaders ålder om en fördröjd avnavling kunde implementeras i utvecklingsländer med utbredd anemi, säger han.

Härnäst finns planer på ytterligare studier inom området. Men den här gången vill Ola Andersson ta reda på vad som händer med spädbarn som får vänta längre än några minuter på att få navelsträngen klippt.  

– Just nu inväntar vi ett besked från etiska prövningsnämnden. Om vi får ett godkännande kommer studien att starta i Halland under våren, säger han.

Under uppföljningsperioden drabbades Nepal av jordbävningar och det blev svårare för familjer att ta sig till sjukhuset. Det ledde till ett visst bortfall av deltagare som är en svaghet med studien, skriver forskarna. De tog blodprov på barnen för att analysera hemoglobin och ferritin, varv det sistnämnda avspeglar nivåerna av järn. Studien pågick under 2014 och uppföljningen skedde 2015.

Läs mer i abstract:

Relaterat material
Snabb avnavling kan påverka finmotorisk utveckling

Kommentarer