Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Förlossningsvården tycks försämras

Förlossningsvården tycks försämras Bild: Thinkstock

Trendbrott i förlossningsvården

Risken att dö i sjukdomar som cancer, diabetes eller hjärtinfarkt har minskat. Men det finns stora regionala skillnader. Och förlossningsvården tycks försämras, visar rapporter från Socialstyrelsen.

Annons:

Två nya rapporter från Socialstyrelsen visar att sjukvården i Sverige har blivit bättre på flera punkter. Ett exempel är att vårdskadorna minskat med 10 procent under de 42 månader som landstingen har granskat slumpmässigt utvalda sjukhusvårdtillfällen med markörbaserad journalgranskning.

Risken att dö i till exempel cancer eller stroke har minskat. Men det finns också stora regionala skillnader i strokevården.

– Vår rapport visar att 13 av 21 landsting har ett eller flera sjukhus som inte fullt ut uppfyller kriterierna för fullgoda strokeenheter, säger utredare Marianne Aggestam.

I Örebro får endast 38 procent av kvinnorna och 41 procent av männen som drabbats av stroke vård direkt på en strokeenhet, att jämföra med 91 procent för båda könen i Gävleborg.

När det gäller förlossningsvården tycks Sverige stå inför ett trendbrott. Av de sex indikatorer som Socialstyrelsen mäter visar tre försämrade resultat, medan de andra tre visar oförändrade resultat.

Exempelvis ökar andelen nyförlösta mammor som måste återinskrivas akut. Även för andelen förlossningsskador samt barn med låga apgar-poäng syns en skillnad. Apgar är en poängskala som visar hur barnet mår precis efter förlossningen, där så höga poäng som möjligt är önskvärt.

Socialstyrelsen beskriver förändringarna som förhållandevis små, men oroväckande.

– Detta är ett viktigt område och är något vi måste ha ögonen på, säger Marianne Aggestam.

Även här är skillnaderna stora mellan olika landsting. I Västernorrland återinskrivs 3,3 procent av de nyförlösta mammorna akut, medan motsvarande andel i Halland endast är 0,6 procent. På motsvarande vis var andelen förlossningsskador mellan åren 2010 och 2014 fem gånger högre i Jämtland (3,5 procent), jämfört med Västernorrland (0,7 procent).

Rent generellt visar statistiken också stora skillnader i fråga om väntetider. I Region Gotland får 93 procent av patienterna planerad operation inom 90 dagar. I Region Örebro län är den siffran 52 procent.

Överbeläggningarna på sjukhus har blivit fler. Och överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser varierade år 2015 från 1,2 till 9,5. När patienter utlokaliseras eller tvingas flytta fördubblas mängden vårdskador, visar rapporterna.

– När man väljer att utlokalisera patienter innebär det stora risker för patientsäkerheten. Överbeläggningar och utlokaliseringar är beroende av vad som händer i hela vårdkedjan, säger Marianne Aggestam.

Relaterat material
Sjukvården fortfarande inte jämlik

Kommentarer