Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Nytt projekt ska beräkna värdet av prevention

Förebyggande hälsoarbete spar pengar, men hur mycket är svårt att beräkna. Nu testas digitala verktyg som ska visa det.

Annons:
Claes-Göran Östenson, senior professor vid Karolinska Institutet.

För att förtydliga vilka ekonomiska vinster förebyggande hälsoarbete ger, har ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet tagit fram digitala verktyg som kan beräkna hälsoindex.

– Ett hälsoindex sätter prislapp på nyttan av att arbeta preventivt, genom att jämföra kostnader för vård med kostnader för preventiva åtgärder, säger Claes-Göran Östenson, senior professor vid Karolinska Institutet som leder projektet.

Underlaget består av data från stora patientgrupper, som forskningen hittills inte kunnat dra nytta av till fullo, bland annat på grund av tekniska svårigheter.

– Nu tar vi fram tre digitala verktyg som ska samspela, ett där patienter kan lämna patientmedgivande för forskning, en app där patient och vårdgivare kan registrera patientens individuella vårdplan samt ett verktyg för statistisk analys. Tillsammans kan de utgöra underlag för hälsoindex, säger Claes-Göran Östenson.

Nu ska en grupp diabetespatienter testa appen och Claes-Göran Östensons förhoppning är att hela tjänsten för att beräkna hälsoindex snart kommer att bli helt tillgänglig.

– Vår hypotes är att det förebyggande arbetet kommer intensifieras om vi kan förtydliga lönsamheten, säger Claes-Göran Östenson i ett pressmeddelande.

Finansieringen till projektet kommer från innovationsprogrammet Swelife.

Kommentarer