Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Bild: Thinkstock

Stöd för hormonterapi vid högrisktumör i prostatan

Strålning i kombination med hormonbehandling gav bättre långtidsöverlevnad än enbart strålning efter prostatacancerkirurgi. Det visar en ny studie i New England Journal of Medicine. 

Annons:
Jan-Erik Damber är professor i urologi vid Göteborgs universitet.

– Resultaten är definitivt av värde och vi borde ta åt oss av fynden. Inom svensk sjukvård är det inte standard att ge hormonbehandling i samband med strålning till patientgruppen, säger Jan-Erik Damber, professor i urologi vid Göteborgs universitet.

Ungefär 2 500 män i Sverige opereras för prostatacancer varje år, och uppskattningsvis har en tredjedel högrisktumörer. Dessa patienter brukar få strålbehandling eftersom det kan finnas kvar cancerceller efter kirurgin. Och nu visar fynden att tillägg av ett så kallat antiandrogent läkemedel som kallas Casodex (bikalutamid) förbättrar överlevnaden inom patientgruppen. Läkemedlet förhindrar att androgener, såsom testosteron, binder in till tumören och därmed hämmas dess tillväxt.

Studien innefattade 760 patienter som opererats för högrisktumörer. Deltagarna lottades till att antingen få Casodex eller placebotabletter under 24 månader, vilket kombinerades med strålbehandling. Det primära utfallsmåttet var totalöverlevnad.

Efter tolv års uppföljning var den 76,3 procent i gruppen som fått bikalutamid. Motsvarande siffra var något lägre bland deltagare på placebotabletter, 71, 3 procent. Patienterna som fick bikalutamid hade även en minskad dödlighet i prostatacancer och en lägre förekomst av metastaser, där alltså tumören spridits till andra delar av kroppen.  

– Resultaten visar att det finns en tydlig överlevnadsvinst med hormonbehandlingen, säger Jan-Erik Damber.  

För att förhindra ett dödsfall i prostatacancer behöver 20 personer behandlas med bikalutamid, skriver den amerikanska läkaren Ian Thompson i en ledarkommentar till studien. Motsvarande siffra för strålbehandling är 27 personer och det visar vilken betydelse som antiandrogen terapi har, menar han.

Förekomsten av bieffekter som kopplas till strålterapin var densamma grupperna emellan. Närmare 70 procent av patienterna som fick bikalutamid drabbades dock av gynekomasti, vilket betyder att bröstkörtlarna växer och blir större.

– Det är en onödigt hög siffra. Den går säkert att få ned om patientens bröst bestrålas i samband med hormonbehandlingen, säger Jan-Erik Damber. 

Den dubbelblinda och placebokontrollerade studien pågick mellan 1998 och 2003. Patienterna följdes i genomsnitt under 13 år.

Läs mer i abstract:

Kommentarer

Jag är ingen robot:   2 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler