Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Bild: Thinkstock

Barnmorskor vill ordinera mer läkemedel vid hemförlossning

Barnmorskeförbundet ser ett ökat intresse för hemförlossningar och vill att barnmorskorna ges större befogenheter.

Annons:

– Om man har rätt att utföra hemförlossningar ska man själv kunna se till att ha de läkemedel som kan behövas för att det ska bli säkert och bra, säger Mia Ahlberg, ordförande i Barnmorskeförbundet, till Dagens Medicin.

I dag finns det möjlighet till landstingsfinansierade hemförlossningar i Umeå och Stockholm. I Umeå utgår barnmorskorna från förlossningsenheten medan de i Stockholm har enskilda kontrakt med landstinget. Barnmorskeförbundet anser att båda modellerna, med rätt selektion av kvinnor, kan bedömas som säkra enligt tillgänglig forskning.

En omständighet som däremot gör hemförlossningarna struliga och omständliga är att det ofta är den blivande modern som måste se till att ha nödvändiga läkemedel på plats i samband med förlossningen, då barnmorskornas förskrivningsrätt är begränsad. När barnmorskan utgår från en förlossningsenhet tar hen ofta med sig läkemedlen därifrån. Har barnmorskan kontrakt direkt med landstinget är det kvinnan som får ordna med recept via läkare och sedan hämta ut läkemedel på apoteket.

För att komma åt det problemet vill Barnmorskeförbundet därför att Socialstyrelsen utökar barnmorskornas förskrivningsrätt till att även innefatta läkemedel som exempelvis används för att förebygga blödningar eller lokalbedöva inför suturering.

– Om man som barnmorska skulle ha kontroll över det här själv så har man läkemedlen i sin väska, precis som vi jobbar på förlossningen när de finns på rummet, säger Mia Ahlberg.

Hemförlossningar är fortfarande relativt ovanliga i Sverige och det förekommer i dag ungefär 100 per år. Det har dock skett en lätt uppgång i Stockholmsområdet på senare tid, något Barnmorskeförbundet tror beror på att blivande mödrar fått upp ögonen för alternativet när valmöjligheten att föda på hemlika mindre enheter, som nu stängda BB Sophia och Södra BB, inte längre finns.

Barnmorskeförbundet anser också att hemförlossningar ska erbjudas i hela landet.

– Än så länge har det inte varit aktuellt, även om vi tycker att det vore jättebra om man kunde erbjuda det. En utökad förskrivningsrätt vore ett snäpp i rätt riktning, säger Mia Ahlberg.

De här läkemedlen gäller det

 • Oxytocin, för att påskynda att moderkakan släpper och förebygga en stor blödning.
 • Vätskesubstitution, i samband med blödning efter förlossningen.
 • Methergin, om det finns misstanke om hinnrester efter moderkakan.
 • Lokalbedövningsmedel, i samband med suturering.
 • Rhesonativ, för kvinnor med negativ blodgrupp som fött barn med positiv blodgrupp.
 • K-vitamin, för att förebygga koagulationsrubbningar hos barnet.

Kommentarer