Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Mössan är kopplad till ett kylsystem och används i samband med att patienten får behandling med cytostatika.

Mössan är kopplad till ett kylsystem och används i samband med att patienten får behandling med cytostatika. Bild: Dignitana

Kylsystem minskade håravfall

Ett svenskutvecklat system för att bromsa håravfall vid cytostatikabehandling ger positiva resultat, enligt en ny studie i tidskriften Jama. 

Annons:

Det är välkänt att nedkylning av huvudet kan hjälpa mot håravfall hos cancerpatienter. I den nya studien har amerikanska forskare utvärderat ett system som ska vara mer patientvänligt än till exempel traditionella ismössor, vilka måste bytas kontinuerligt.

Med den nya tekniken kyls patientens skalp långsamt med hjälp av kylvätska som cirkulerar i en mössa.

I den aktuella studien kopplades systemet in 30 minuter innan bröstcancerpatienter började en cytostatikainfusion och det kopplades ur 90 till 120 minuter efter att kuren avslutats.

Bland 101 bröstcancerpatienter hade 66 procent klarat sig från att drabbas av minst 50 procents hårtapp fyra veckor efter sista cytostatikadosen. Motsvarande siffra i en mindre kontrollgrupp var 0 procent.

En svaghet i studien som forskarna framhåller är att den är liten och inte randomiserad. Forskarna efterlyser också längre uppföljningar.

Bakom tekniken som utvärderades i studien står det svenska företaget Dignitana.

Läs abstract till studien:

Kommentarer