Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Stanislav Paramonov, photos.com

Bild: Stanislav Paramonov, photos.com

AT på Åland räddas

Det ser ut att även i fortsättningen bli möjligt för svenska AT-läkare att göra sin AT på Åland. 

Annons:

Socialstyrelsen har tidigare bedömt att AT på Åland inte längre skulle vara möjligt på grund av reglerna i EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv. Placeringarna i allmänmedicin och psykiatri skulle behöva göras i Sverige enligt den analys Socialstyrelsen gjorde i september förra året. Men efter en fördjupad analys har myndigheten nu ändrat sig.

– Vi bedömer att det finns förutsättningar för personer att göra sin AT på Åland. Men vi kommer att ta ställning i varje enskilt fall, säger Erik Magnusson, tillförordnad enhetschef för enheten för behörighet och statsbidrag på Socialstyrelsen.

Det innebär att det generella undantaget som hittills möjliggjort AT på Åland inte längre kommer att finnas kvar. Men att Socialstyrelsen bedömer att de som ansöker om detta kommer att få sina ansökningar beviljade.

AT på Åland är ett samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala. För att säkerställa möjligheten till AT på Åland har Akademiska lovat att erbjuda AT-läkarna på Åland en särskild utbildning inom de områden där svensk och finländsk sjukvårdslagstiftning skiljer sig.

– Det är framförallt skillnader som handlar om den psykiatriska öppenvården och slutenvården, berättar Erik Salaneck, AT-chef på Akademiska sjukhuset i Uppsala.  

Han är lättad över att det nu ser ut att finnas möjlighet att rädda kvar svenska AT-läkare på Åland.

– Det innebär att vi räddar två AT-tjänster per termin. Det är viktigt för oss och för bemanningssituationen i den åländska sjukvården, säger Erik Salaneck. 

Relaterat material
Åland vill rädda kvar svenska AT-läkare
Slut med AT på Åland

Kommentarer