Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Bild: Thinkstock

”Vifta inte bort invändningarna mot dödshjälp”

En patient ska aldrig behöva oroa sig för att läkaren inte gör sitt bästa för att lindra deras lidande utan ser assisterat självmord som en enkel lösning, skriver Lars Breimer i den pågående debatten.

Annons:
Lars Breimer, docent överläkare, Laboratorie­medicinska kliniken, USÖ, Örebro.

Jag har reagerat på hur skevt debattfältet i detta ämne är. Förespråkarna av assisterat självmord är inte bara en politiker, f d generaldirektör, men även ”kändisar” och professorer, som får stort utrymme i dagspressen och andra fora, såsom att debattera i Almedalen. De har lätt att basunera ut sitt budskap på gator och torg medan de som ifrågasätter denna förändring har det avsevärt svårare att få framföra sina argument. Som Stellan Welin observerar – Ingemar Engström skriver i Svenska Dagbladet medan Lars Breimer skriver i Dagens Medicin.

Stellan Welin drar en parallell med abort. Jag tog i Läkartidningen i december upp att i svensk sjukvård finns ingen samvetsklausul. Därför påtalade jag att svenska läkare riskerade att bli ålagda att inte bara utföra bedömning för läkarassisterat självmord utan också medverka i verkställandet. Det finns inget som talar för att majoriteten av läkarna skulle vara positivt inställda till assisterat självmord, vilket Läkarförbundet tydligt tagit ställning till.

I Läkartidningen i oktober beskrev jag hur Sverige hade deltagit i en opinionsundersökning om inställning till assisterat självmord, utfört för den ansedda tidningen The Economist. Undersökningen visade att cirka en tredje­del av de tillfrågade i Sverige var emot dödshjälp.

När man penetrerade specifika moment blev oppositionen starkare. Sverige var något förvånansvärt ett av länderna där folk var kritiska. Därtill anmärkte The Economist på en glidning, framför allt i Nederländerna och Belgien. Dessa fakta har inte lagts fram i debatten och diskuteras. I stället viftas de bort med att det inte skulle hända med systemet som finns i Oregon.

Ofta ses palliativ vård som något som växte fram ur hospice-rörelsen och förknippas med namn som Cicely Saunders och Robert Twycross i England och inte minst vård av cancer- och aids-patienter. Palliativ vård har utvecklats och finns inom andra discipliner i vår sjukvård. Skulle läkarassisterat självmord etableras kommer den palliativa vården att lida skada och riskera bli än mer eftersatt. En patient ska aldrig, över huvud taget, behöva oroa sig för att läkaren inte gör sitt bästa för att lindra deras lidande utan ser assisterat självmord som en enkel lösning.

Det är möjligt att Oregon-modellen är frälsande och saliggörande men jag får intrycket att gemene man i Sverige oroar sig mer för att det skulle kunna börja dyka upp gråmålade bussar på våra gator och vägar. Sverige har haft rasbiologiska institut, tvångssterilisering med mera som visar att vårt land inte är skyddat mot etiskt förkastliga verksamheter.

Relaterat material
”Eutanasins sluttande plan är knappast förenlig med läkaretiken”
”Patienten ska vara den som ­utför sista handlingen”

Kommentarer

 • SSK stud 2017-02-20 17:52:32

  @Annika: Tack för dina tankar kring denna fråga. Håller helt med dig, det är otroligt komplext. Det jag egentligen ville med denna debatt är att vända den från läkaretiken till just de allmänna etiska frågorna, samt de svåra bedömningsfrågorna som uppstår kring detta beslut, exakt det du skriver om alltså. Det är just dessa frågor som ska leda oss till ett beslut om eutanasi ska tillåtas eller inte.

 • annika 2017-02-20 17:01:54

  Kära ssk-stud! Kloka frågor. Visst borde det teoretiskt kunna vara en lindring att helt enkelt ta bort lidande genom att ta bort livet. För att hårdra det hela finns det ju många lidanden man man avhjälpa på det viset... Nu raljerar jag, och hårdrar, det är jag medveten om, och vill inte förringa debatten på minsta vis. Problemet med eutanasi är, som bland annat Sven Román skriver, att risken för glidning är mycket stor. Det är enkelt teoretiskt att säga att patienten själv ska bestämma, men mycket svårt i praktiken. Det finns så mycket som styr våra handlingar, inte bara våra innersta önskningar. Många patienter i palliativa skeden upplever att de är till besvär för sin omgivning och att det kommer att blir en lättnad för andra när de försvinner. Kan du se hur sådana hänsyn kan spela roll för människors beslutsfattande? Jag kan också berätta att det är mycket svårt att bedöma människors kognitiva status då de är svårt sjuka. Frågan är mycket komplicerad

 • SSK stud 2017-02-17 19:14:02

  @Gunnar Eckerdal. Okej, jag ska erkänna att jag inte är tillräckligt påläst om ALS, men du förstod iaf min symbolik. Men att säga att ALS-patienter idag inte behöver assisterat självmord är nog att gå för långt, det kan ev finnas vissa som önskar det, och ännu fler som hade haft en önskan om det var lagligt. Om det är så eller inte vi med säkerhet inte veta, om ni inte kan visa till någon forsknin på området? Därför ska vi nog vara försiktiga med att skriva att denna patientgrupp inte behöver detta. Däremot är du och jag helt eniga med varandra, mer forskning inom området krävs, svaret kanske fortsatt blir att assisterat självmord inte ska legaliseras. Under tiden, utveckla ASIH. Återigen, jag är varken för eller emot, jag vill bara flytta fokus till kärnan i denna fråga. En filosofisk fråga: Kan lindra också vara att hjälpa en person att dö? Att befria och lindra från ett liv som är plågsamt?

 • Gunnar Eckerdal 2017-02-17 18:59:37

  ALS är en sjukdom med stor spridning när det gäller överlevnad. Medeltiden från diagnos till död är 3 år. Kvävning förekommer men är ovanlig som dödsorsak. För många är sjukdomen verkligen mycket svår, men som läkare finns ingen anledning att överdriva. Många människor får svår reduktion av sin livskvalitet av en rad olika skäl. Läkarens uppgift är alltid att lindra. En person som varit med om en olycka och efter det är i behov av andningsstöd kan idag begära att behandlingen avslutas. Under tiden fram till livets slut ger läkaren palliativ vård som lindrar plågsamma symtom. Detta regleras i gällande lagstiftning. Denna grupp av patienter behöver inte assisterat suicid. Så exemplen var inte riktigt adekvata. Men visst finns det människor som efterfrågar assisterat suicid på fullt rimliga grunder. Problemet är bara att säkerhetsaspekterna inte är lösta, och inte går att lösa med det vetenskapliga underlag vi har idag. Tills vidare har vi utmaningen att förbättra den palliativa vården.

 • SSK stud 2017-02-17 15:25:40

  @sven roman. Tack för intressant läsning. Jag förstår precis vad Gunnar menar. Men han missar några exempel som kan vara värda att disskutera. Exempelvis: Person med ALS, vi alla vet idag att ALS kommer bli en persons död inom relativ kort tid. Ska inte en sån person få kunna fatta beslut att nu vill jag avsluta mitt liv, istället för att bli helt paralyserad och så småningom kvävas till döds/känsla av att kvävas? En person som varit med om en olycka och blivit helt förlamad och som är i behöv av assistans 24/7 och med andningsstöd. Ska inte en sån person (om den är klar i huvudet) inte kunna fatta beslut om att avsluta sitt liv? Jag tror verkligen att den palliativa vården kan bli bättre och att mycket kan göras där, Men för den lilla grupp av människor dit lindrande vård inte räcker till. Ska inte de kunna ha rätt att få hjälp med assisterat självmord? Det finns verkligen många frågor att reda ut innan vi har ett bra svar.

 • Sven Román 2017-02-17 15:06:43

  @SSK stud: Ok, jag förstår. Smärtläkaren Gunnar Eckerdahl vill också utgå från vetenskap. Läs gärna vad han skrivit ganska nyligen i Läkartidningen: http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/09/Alla-har-ratt-till-en-vardig-dod/

 • SSK stud 2017-02-17 14:40:33

  @sven roman. Det jag vill få fram är att grunden till att vi inte ska ha assisterat självmord inte ska vara baserat utifrån ev etiska koder inom våra professioner. Utan i så fall beprövad erfarenhet och forskning. Ex de exempel ni tog upp om Holland och Belgien. Alltså: Anledning till om vi ska ha assisterat självmord eller inte ska baseras på fakta och inte etiska grunder inom våra professioner.

 • SSK Stud 2017-02-17 14:38:12

  @sven roman. Ja vi kommer nog inte komma överens här. Men jag vill fortfarande påpeka att jag varken är för eller emot assisterat självmord. Återigen, grunden inom sjukvård handlar inte om etiska koder inom respektive profession (även om den självklart är viktig). Det vi alla ska förhålla oss till är de etiska grunder som Sveriges Riksdag satt upp. Där har vi blä människovärdesprincipen och rätten till autonomi. Ponera att assisterat självmord blir lagligt. I sånt fall kommer människovärdesprincipen och rätten till autonomi stå över en ev etikkod som er profession har. Att slaviskt följa sin egen professions etikkod är i sådant fall förlegat och står inte i likhet med de grundläggande etiska grunder som Sveriges lag har. Glöm inte bort att bakom etiska koder så står en människa, en i det här fallet extremt lidande människa. Oavsett hur god palliativ vård vi har så kommer den inte vara tillräcklig för att lindra lidande. Ska inte då ass självmord vara en väg ut ur lidandet?

 • Sven Román 2017-02-16 20:31:48

  @SSK stud: Nä, jag hänger inte riktigt med. För om det bestäms att det är läkare som ska utföra eutanasin, så måste det vara förenligt med läkaretiken. Om det är en annan yrkesgrupp som ska utföra den, till exempel jurister eller poliser, berörs inte läkaretiken. Sedan finns en övergripande etik som gäller oavsett yrke, att samhället aldrig ska ta livet av sina medborgare. Det ligger bland annat bakom att inget EU-land tillåter dödsstraff. Det är absolut en skillnad på dödsstraff och eutanasi, men det finns också likheter. Jag menar att vi ska förbättra den palliativa vården, här finns väldigt mycket att göra. Då kommer vi att minimera antalet personer som skulle vilja få hjälp med att dö. Då jag kategoriskt är emot både eutanasi och assisterat självmord, innebär det att några personer som absolut skulle vilja få detta skulle drabbas. Men jag tror att ett sluttande plan är helt ofrånkomligt om vi tillåter dödshjälp, det visar till exempel resultaten för Holland och Belgien.

 • SSK stud 2017-02-16 17:40:31

  @sven roman. Blir lätt missförstånd kring sånt här komplext ämne när man diskuterar på det här viset. Jag håller helt med dig i det du skriver. Det jag menar är att fokus i denna fråga inte bör utgå från läkareden som det tenderar att göra här. Istället bör fokus ligga på patienterna som faktiskt är de som lider av extremt svåra sjukdomar. Hur kan vi hjälpa de på bästa sätt? Är det via assisterat självmord eller är det utifrån endast ren palliativ vård. Mycket mer forskning och många diskussioner mellan olika professioner samt patienter krävs för att komma fram till bra svar. Om en utredning visar att assisterat självmord bör legaliseras så ska inte läkaretiken vara en stoppkloss för att utföra detta. Givetvis ska läkaren vara den som fattar beslut utifrån vad patienten önskar, men att läkaren självklart har sista ordet gällande ordinationer, precis som det är idag. Men, beslutet OM detta legaliseras ska inte utgå från läkareden. Hänger ni med?

 • Sven Román 2017-02-16 09:36:43

  @SSK stud: Nej, vad patienten vill ska och får inte styra vad läkaren fattar for beslut. Vi ska självklart ta hänsyn till patientens önskan, men vi ska självklart inte behandla med t ex antibiotika om vi anser att det är en virusinfektion eller att en infektion kommer att självläka alldeles utmärkt. Detta gäller alla behandlingar, det är till syvende och sist läkaren som fattar beslutet, sedan är det upp till patienten om hen vill följa ordinationen. Om det bara handlar om vad en patient själv vill kan vi läkare ersättas med ett postorderföretag. Men det var kanske något annat du menade.

 • SSK stud 2017-02-15 22:33:28

  I all denna diskussion så missar vi kanske kärnan i det hela. Nämligen, vad vill patienten? Oavsett ed, oavsett egen syn på liv, död, egen livssyn etc ska vi inte alltid utgå från patient och dess vilja? Etiska dilemmat bör vara utifrån patienten och inte utifrån ev professions ed. Med detta sagt innebär det inte att svar på aktiv dödshjälp är enkelt och jag tar inte heller ställning till för eller emot då jag själv tycker frågan är otroligt komplex. Men, debatten ska utgå från etiska aspekter från den individ vi vårdar.

 • Sven Román 2017-02-15 21:39:09

  @Läkare: Ok, jag förstår ditt resonemang. Jag kan hålla med dig. Journalisten Berit Hedeby gjorde ju detta på 70-talet åt sin dödsjuke man, blev dömd till fängelse. Jag kan inte döma henne.. Men därifrån till att göra det till något som samhället utför innebär komplikationer och risker som jag tycker är mycket knepiga.

 • Läkare 2017-02-15 21:06:41

  @svenroman: Jag förstår din poäng och håller med att tillämpningen som sker är oetisk och gör att man tvekar angående eutanasin. Kanske skall vi inte öppna denna potentiella "Pandoras ask". Men skilj detta mot eutanasi som gärning. Jag anser att eutanasi som gärning inte är oetisk och inte strider mot Hippokrates ed utan innebär lindring och respekt för min svårt lidande patient och inte skadar denne.

 • Sven Román 2017-02-15 20:05:09

  @Läkare: Min poäng är att eutanasi eller läkarassisterat självmord inte går att tillämpa på ett moraliskt försvarbart sätt. Därav exemplen från Holland och Belgien. Ett annat argument som speglar att det strider mot läkaretiken är att vi enligt den moderna varianten av Hippokrates ed "Alltid ska trösta, ofta lindra, ibland bota och aldrig skada". Det är det sista och nya tillägget som eutanasin Inte respekterar.

 • Läkare 2017-02-15 19:43:02

  @svenroman: Att hävda att ett förfarande i sig är oetiskt på grund av att det tillämpas fel är att snurra till det. Men naturligtvis måste diskussionen innehålla dessa förfärliga exempel som nämns.

 • Sven Román 2017-02-15 18:04:59

  @Läkare: Jag tycker det är högst adekvat att redovisa fakta för hur det ser ut i vid tillämpningen av eutanasi i två europeiska länder som är ungefär av Sveriges storlek befolkningsmässigt. På vilket sett skulle en redovisning av dessa siffror snurra till det?

 • Läkare 2017-02-15 16:28:21

  @Matthias: Håller helt med dig, luddigt av mig.

 • Matthias Brian 2017-02-15 16:01:42

  @Läkare: ja, Du "snurrar" till begreppen, alltså definitionerna. Och det tror jag är ofta också anledningen till att man pratar förbi varandra i denna debatt. När Du säger att i Dina ögon betyder läkarassisterat förkortande av lidande en livsförkortning genom en aktiv åtgärd, där patienten själv tar medicinen, måste Du också nämna det vid namnet: "läkarassisterad självmord".

 • Läkare 2017-02-15 15:25:05

  @Matthias: jag förstår inte riktigt var du menar att snurret sker:) Menar du definitionen på läkarassisterat livsslut? Håller med dig att detta kan vara snårigt och kanske onödigt luddigt. Det kan se ut på olika sätt men betyder i mina ögon läkarassisterat förkortande av lidande genom aktiv åtgärd, inte genom avstående av behandling. Metoden där läkaren skriver ut läkemedel och patienten själv tar den förefaller bäst i dagsläget.

 • Matthias Brian 2017-02-15 14:57:54

  @läkare: jag undrar om inte Du också snurrar till det lite för Dig? Vad menar Du med läkarassisterat livsslut? Ett begrepp som kan innebära allt från att avsluta livsuppehållande åtgärder över läkarassisterad självmord till eutanasi (= att en läkare injicerar ett medel i patienten i syfte att avsluta hans/hennes liv, på hans/hennes begäran). Men palliativ vård = symtomlindring ingår alltid när vi tar hand om människor i livets slutskede. I övrigt håller jag med Dig att rasbiologi eller förintelsen inte har något med eutanasi att göra, eftersom eutanasi definitionsmässigt enbart görs på patientens begäran. Med detta inte sagt att jag menar att det skulle tillåtas hos oss.

 • Läkare 2017-02-15 14:10:56

  @SvenRoman: Nu snurrar du till det men det är förståeligt då detta ämne väcker mkt känslor. Att argumentera för att eutanasi går emot läkaretiken genom att ge exempel på fall som är förskräckliga där det tydligt gått fel är inte adekvat. Etiska frågan är en annan sak och klarar vi inte att hålla isär detta kommer vi inte framåt i denna sak. Jag har läst mycket om eutanasi i olika länder och fallen där bl.a. PTSD hos ung kvinna låg som grund är fruktansvärda. Psykiatrisk diagnos tycker jag personligen inte skall få ligga till grund för eutanasi.

 • Sven Román 2017-02-15 13:52:28

  (Fortsättning från föregående kommentar.) 2) Det är omöjligt att tillräckligt säkert bedöma om en person är beslutskapabel och till exempel inte lider av ett psykaitrisk tillstånd. Detta beror bland annat på att överensstämmelsen mellan psykiatriker för olika diagnoser är oerhört svag. För till exempel depression, som är en kontraindikation för dödshjälp då den är behandlingsbar, är överenstämmelsen endast 28 procent. Det betyder att en hög andel av de som skulle få eutanasi lider av en depression som psykiatern missat att diagnostisera. Det är fullständigt oacceptabelt.

 • Sven Román, barn och ungdompsykiater 2017-02-15 13:45:24

  @Läkare: Eutanasi är inte förenlig med läkaretiken av väldigt många skäl. Jag tänker här bara anföra två. 1) Det finns överväldigande bevis för att det blivit ett sluttande plan. I Holland har assisterat självmord funnits sedan 2002. Initialt tänkte man sig att det bara skulle användas vid obotliga svåra sjukdomstillstånd i livets slutskede, idag har indikationerna vidgats avsevärt. I början av 2000-talet var det 2 personer med psykiatrisk diagnos som fick eutanasi, 2015 var det 56 personer. En av dessa var en 20-årig kvinna med bland annat PTSD efter sexuella övergrepp. Totalt detta år fick 5 518 personer i Holland som fick assisterad dödshjälp. I Belgien fick 12 patienter med psykiatrisk diagnos dödshjälp 2012, två år senare var det 46 personer. Källor: https://www.svd.se/nar-doden-gar-att-fa-pa-recept, http://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/11/netherlands-sees-sharp-increase-in-people-choosing-euthanasia-du/.

 • Läkare 2017-02-15 12:55:44

  Men snälla Lars, nu får du sluta att nämna rasbiologi, gråa bussar mm som inslag i denna debatt. Du nämner att debatten är skev, tala om att "skeva" till debatten med dina inlägg! Jag ingen kändis men hårt arbetande läkare med palliation i arbetsuppgifterna och tycker läkarassisterat livsslut är en åtgärd som lindrar en patients lidande och helt är i överensstämmelse med vår läkared. Att palliativa vården skulle försämras av införsel av eutanasi är felaktig. Den borde snarast stärkas av att alla alternativ till lindring skall vara uteslutna vid beslut om livsslut. Jag inser riskerna med det sluttande planet. Eutanasi bör vara frivillligt och inte tvinga kollegor att göra detta som nämns ovan.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!