Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Kristina Billberg Fritjofsson.

Kristina Billberg Fritjofsson.

Rapport bekräftar hög stress på apoteken

Varannan apoteksfarmaceut anser att det är så hög arbetsbelastning på apoteken att det finns risk för felexpedieringar, enligt en ny rapport. – Jag är orolig för patientsäkerheten, säger Kristina Billberg Fritjofsson, Sveriges Farmaceuter.

Annons:
“Om de anställda är stressade kan de missa att ge viktig information eller att göra viktiga kontroller”

- Kristina Billberg Fritjofsson

Sveriges Farmaceuter har bett samtliga sina medlemmar som arbetar på apotek att besvara 40 frågor om arbetsmiljön. Resultaten som förbundet presenterar i en rapport i dag, onsdag, pekar på att många medlemmar upplever stora brister.

– Det måste vara en rimlig arbetsmiljö för att farmaceuterna på apoteken ska kunna ta sitt ansvar som legitimerad personal, säger Kristina Billberg Fritjofsson, ordförande för Sveriges Farmaceuter, till Dagens Apotek.

Av dem som svarat på förbundets frågor är det 73 procent som anser att arbetsbelastningen är något eller mycket hög och 68 procent som upplever stress i mycket eller ganska hög utsträckning.

I rapporten uppgav hälften av alla svarande att det i ganska eller mycket hög utsträckning förekommit att arbetsbelastningen medfört risk för felexpedieringar.

– Jag är orolig för patientsäkerheten. Apoteken har en jätteviktig funktion i samhället i och med att det är där läkemedel lämnas ut. Farmaceuterna dubbelkollar att recepten är korrekta och de ska förstärka det läkaren har sagt om hur läkemedlet ska tas. Ibland behöver de stämma av med läkaren. Om de anställda är stressade kan de missa att ge viktig information eller att göra viktiga kontroller, säger Kristina Billberg Fritjofsson. 

Rapporten visar också att många arbetar ensamma på apoteken utan att någon riskanalys har gjorts, vilket är ett lagkrav. Och enligt drygt 60 procent av de svarande saknas skyddsombud på deras arbetsplatser.

Frågorna som rapporten bygger på skickades ut till de nära 3 200 medlemmar i Sveriges Farmaceuter som arbetar på apotek. 42 procent av dessa besvarade frågorna.

Här kan du läsa hela Sveriges Farmaceuters rapport.

Dagens Apotek kommer fortsätta skriva om arbetsmiljön på apoteken. Imorgon kan du läsa om hur de HR-ansvariga på kedjorna svarar på kritiken om hög stress på apoteken som framkommit i våra tidigare artiklar.

Denna artikel är publicerad av Dagens Apotek.

Relaterat material

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler