Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Studie bekräftar fara med tjock mage

Finns det verkligen ett orsakssamband mellan en hög midja-stusskvot och ökad risk för diabetes och hjärtsjukdom? Svaret är ja, enligt forskare som publicerar genetiska belägg för detta i Jama.

Annons:

De gjorde en uppföljning av över 110 000 personer i en brittisk studie. Slutsatsen är att personer som bar på genetiska anlag för att ha en hög midja-stusskvot hade sämre kardiometabola värden, som höga blodfetter och högt blodtryck. De hade också ökad benägenhet att ha typ 2-diabetes och kranskärlssjukdom.

Att bukfetma är en riskfaktor för både diabetes och hjärtsjukdom är visserligen välkänt. Men det går att argumentera för att det kan vara fråga om omvänd kausalitet, till exempel att personer med subklinisk hjärtsjukdom har svårare att röra på sig och därmed utvecklar bukfetma.  

Men genom att använda en metod som kallas mendelsk randomisering kunde forskarna sluta sig till att det alltså sannolikt finns ett orsakssamband. Metoden bygger på att olika genetiska anlag fördelas slumpmässigt vid födseln och inte påverkas av andra faktorer under livet.

Bakom studien står forskare vid bland andra Harvard Medical School i Boston, USA. 

Läs abstract till studien:

Kommentarer