Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Denna text har tagits bort efter beslut av ansvarig utgivare

Annons:

Kommentarer

 • CJ 2017-02-20 18:06:36

  Förstår inte heller hur den här texten tolkades raljerande och nedsättande mot personer med ADHD. Själv skrattade jag pga stor igenkänning och för att författaren träffsäkert prickat in min egen guilty pleasure för 80-talslåtar. Varför måste en krönika tas bort för att en del inte gillar den och uppfattar den på ett annat sätt? Är det farligt att inte vara överens?

 • Inga 2017-02-20 16:30:17

  Att krönikan tagits bort är sorgligt, ytterligare ett slag förlorat i kampen mot att göra invånarna i Sverige mindre lättkränkta.

 • annika 2017-02-20 14:57:04

  Jag förstår ingenting av debatten nedan...? Ingenting! Henrik driver inte med, eller raljerar över ADHD - inte över huvud taget. Det handlar inte om ADHD, det handlar om en påhittad diagnos, UDHD, som beskriver det överduktiga drag som många läkare, sköterskor m fl har. Henrik beskriver inte ens det som något dåligt, utan på ett kärleksfullt sätt! Detta är, i mina ögon, inte ett ifrågasättande av om diagnosen ADHD finns eller behöver behandlas (det enda som ifrågasätts, möjligen, är hur vissa kända, nu döda, personer fick diagnosen). Självklart behöver vi humor i vården, det minskar inte vår empati, utan skapar distans till oss själva och vår verklighet. Tack, Henrik, för alla dina roliga krönikor!

 • Haqvin 2017-02-20 14:29:32

  Kan inte tolka krönikan som ett raljerande med de svårigheter människor som får NPF-diagnoser har. Det är däremot ett raljerande över den vetenskapligt grundlösa diagnos-epidemin och det lika vetenskapligt grundlösa medikaliserandet av psykiska ohälso-tillstånd. Likaså är det ett raljerande över den patientföreningsindustri - inte sällan sponsrad av en annan industri: den som tillverkar läkemedel! - som förvandlar sjukdomsdiagnoser till identiteter. I båda dessa fall är satiren välbehövlig och välgrundad.

 • Inga 2017-02-20 14:04:44

  Ingenstans i krönikan kan jag läsa mig till eller tolka det som att författaren kränker eller gör sig rolig på bekostnad av personer med ADHD. Hur kan man tolka det så? Jag läser krönikan som att den driver med författaren själv och jag med många andra känner väl igen oss. Det blir extra bra eftersom det finns små korn av sanning. Har själv gått KBT för att jag är rädd att prestera för dåligt. Alkohol vet jag kollegor som tagit till. Denna "diagnos" kanske är ett lika stort samhällsproblem som Adhd. Varför skulle denna "diagnos" vara mindre värd än ADHD? Så kan man också tolka artikeln. Mest tycker jag den är kul för den sätter verkligen ord det många känner igen sig i, och många med mig har nog ibland undrat över vilken diagnos man skulle sätta på sig själv. Det ingår i den självinsikt/självkritik man har om sig själv. Flera som kommenterar här verkar sakna denna självinsikt.

 • Anna 2017-02-20 11:23:09

  Henrik Widegren - jag vet inte vad ditt syfte är...om du försöker vara rolig. Det enda resultatet är att du framstår som en person med en TOTAL tondövhet för utsatta människor. Om du visste hur mycket kraft och tid som ägnas åt att försöka stärka de barn som har adhd för att de inte ska tycka att de är dumma i huvudet, att de inte har någon plats i samhället och att de inte passar in. Att säga att man har en superkraft är ett sätt att försöka vända alla de negativa sidorna av diagnosen till något positivt. Att peka på att det har funnits framgångsrika människor som har diagnosen, är ett annat. Att du som läkare förringar deras upplevelser och skämtar med deras handikapp gör mig heligt förbannad! Har du några synpunkter på eventuell överdiagnostisering vänd dig då till dem som bör kritiseras - dina kollegor. Jag tycker du borde skämmas!

 • Magnus Carlbring 2017-02-20 07:41:37

  Oerhört kränkande krönika. Vilken annan funktionsnedsättning skulle man kunna driva med på det här sättet? Allt texten gör är att driva med en svårighet som många människor upplever dagligen. Nyligen kom det dessutom bekräftad forskning om förändringar i hjärnan hos dem som har adhd. Och oavsett det, vet man vid det här laget att en viss procent av befolkningen har och har haft adhd sedan långliga tider. Som författare är jag alltid för högt i tak och värnar om det fria ordet och människors rätt att skapa fritt och uttrycka sig. Men kränkningar av det här slaget, att driva med funktionsnedsättningar, är sorgligt att läsa. Det handlar om människor som har stora svårigheter i sin vardag.

 • Li 2017-02-20 06:53:30

  Av vilken anledning skriver en högutbildad person detta? Vad ligger bakom? Måste säga att jag blir synnerligen bekymrad och ledsen. Varje dag försöker jag att stötta och hjälpa ungdomar med bland annat adhd, det är ingen dans på rosor och inget man raljerar med.

 • Sven Román 2017-02-19 17:29:38

  @Bengt Eriksson: Jag håller med dig, vi ska inte smeta ner kommentatorsfältet. Jag vill bara säga att jag är helt överens med dig om att jag inte tror kungsvägen för behandling i psykiatrin är signalsubstanser. Det handlar naturligtvis inte om att det är fel nivåer på vissa sådana, de är alltid inblandade i flera funktioner och hjärnan är så mycket mer komplex än att enstaka signalsubstanser kan förklara ett psykiatriskt tillstånd. Att tro att de är så enkelt är direkt enfaldigt. Psykofarmaka kan i bästa fall lindra symtom, men behandlar aldrig grundorsaken och kan aldrig, till skillnad från en hel del psykoterapi, bota något psykiatriskt tillstånd. Jag vill ha en psykiatri med betydligt mindre mediciner och mer av psykologisk, fysisk och pedagogisk behandling. Jag anser att psykoterapi, precis som i bland annat Tyskland och Finland, borde vara gratis.

 • Bengt Eriksson 2017-02-19 16:41:03

  @Sven Romare, ja intressant men vi kommer som sagt inte längre och ska kanske inte "smeta ner" kommentatorsfältet mer. Jag kan dock konstatera, som du säkert vet att det i ämnet råder skarp delade meningar. Jag vänder mig främst mot att man vill skjuta över alltför mycket av psykiatrin till ett fysiskt/kemiskt problem vars åtgärder är signalsubstanser och centralstimulerande. Möjligen om 15-20 år får vi se vem av oss som ligger närmast sanningen om giltigheten i ADHD diagnosen..

 • Sven Román 2017-02-19 15:33:25

  @Bengt Eriksson: Ok, vi har olika synsätt på detta. Amerikanska undersökningar inom psykiatrin ger jag ingenting för. De överdiagnostiserar enormt alla psykiatriska tillstånd, deras psykiatri är en avart. Till exempel får 10 000-tals 2- och 3-åringar adhd-medicin, i vissa delstater medicineras 15 procent av alla pojkar. De sätter även diagnosen bipolärt syndrom på barn så unga som sex år, i Europa anser vi att den i undantagsfall kan ges vid 12 års ålder, inte tidigare. Orsaken till överdiagnostiken är bland annat att läkemedelsbolagen har ett enormt inflytande i USA och får göra reklam direkt till patienten (förbjudet i Europa), att läkarna har mycket stor makt och ofta sätter diagnoser helt på eget bevåg efter ett enda besök och att NP-utredningarna görs slarvigt och inte alls är så omfattande som i Sverige.

 • Bengt Eriksson 2017-02-19 14:25:59

  @Sven Roman, tack för du reagerat på mitt inlägg!. Ser tyvärr inget i ditt inlägg som motsäger det jag påstår. Tycker fortfarande detta var en mycket viktig krönika. Vilka vetenskapliga fakta finns att 5 % har NP i form av ADHD. Vissa amerikanska undersökningar säger 10%. Eller är det 0.1% ? Visar tyvärr på otillräcklig kunskap att sätta ADHD diagnos. Du säger att " Ett halvår efter medicinering och insatser i skolan och hemma upplever de inte konflikter någonstans och skriver bäst av alla på proven". Bra, men inga empiriska fakta eller om ADHD diagnos att göra eller är psykosociala problem eftersom vi inte kan ställa diagnosen. Och att ge Metylfenidat dvs centralstimulerande på barn med psykosociala problem tror jag är mkt tveksamt och farligt. Jag säger inte att ADHD finns men du nämner att NP-diagnoser är det klart största framsteget inom Bup de senaste två decennierna. Utan att anklaga dig på något sätt så måste jag tyvärr säga att då har vi inte nått långt.

 • Sven Román 2017-02-19 13:33:47

  @Bengt Eriksson: Adhd-diagnos hjälper väldigt många. Medicin mot adhd är jämte melatonin mot sömnbesvär de klart mest effektiva medicinerna jag använder på Bup. Jag kan berätta åtskilliga riktiga solskenshistorier som de flesta barnpsykiatrer skulle instämma i. Det handlar om barn som varit svarta fåret i alla sammanhang – hemma, i skolan, med kamrater – och haft underkänt i majoriteten av skolämnen. Ett halvår efter medicinering och insatser i skolan och hemma upplever de inte konflikter någonstans och skriver bäst av alla på proven. En stor del av befolkningen har adhd, forskningen anger fem procent. Omkring 70 procent är betjänta av medicinering, så 3,5 – 4,0 procent av barn i Sverige borde medicineras, Att vi har en övermedicinering visas av att 2015 fick 5,2 procent av alla pojkar 10-17 år adhd-medicin (se Socialstyrelsens hemsida).

 • Bengt Eriksson 2017-02-19 13:11:18

  Mycket bra och viktig krönika som bl.a. pekar på den skrämmande överdiagnostiseringen av ADHD. Det är möjligt att enstaka individer kan ha ADHD som en sjuklig abnormitet.Precis som vissa har autism. Men det stora flertalet som får ADHD diagnos har idag bara en ytterlighet av en glidande skala som är helt normal. Att medicinera så många pga fel diagnos är bara ett bland många fel sjukvården gör.

 • Sven Román, barn och ungdomspsykiater 2017-02-19 11:13:29

  Jag tycker krönikan är olycklig, bland annat för att udhd aldrig skulle klassas som en neuropsykiatrisk (NP) diagnos. Jag är delaktig i 80-90 NP-utredningar av barn och ungdomar årligen. För att de ska få en adhd eller autismdiagnos krävs även en funktionsnedsättning i minst två miljöer (hemma, i skolan och i kamratkretsen). Det betyder att många vuxna personer som idag uppfyller till exempel beteendekriterierna för Aspergers syndrom (benämns idag autism som kräver stöd på nivå 1) men inte har någon större funktionsnedsättning, inte ska diagnostiseras. Dessa personer är överrepresenterade bland forskare och intellektuella yrken. Angående NP-diagnoser anser jag att det är det klart största framsteget inom Bup de senaste två decennierna. Tyvärr sker idag en överdiagnostik av tillstånden (det sker även en underdiagnostik, dock mindre omfattande). Utredningarna måste bli mer vederhäftiga, det är inte ok att till exempel över 10 procent av pojkar 10-17 år i Gävle får adhd-medicin.

 • Riko Schett 2017-02-19 09:12:56

  De flesta människor gillar nog god satir, men när den sparkar på människor i underläge - av de som sitter allra högst upp i överläge - då är det lätt att skrattet fastnar i vrångstrupen. Fundera gärna på hur väl ni tror att den här typen av satir skulle fungera på barncancerklinikens hemsida eller i Fonus informationsmaterial. För övrigt ska god satir sparka uppåt, inte nedåt.

 • Erik Lindqvist 2017-02-19 03:31:48

  Naturligtvis jättetråkigt när en satirisk krönika uppfattas som hånfull, kränkande och förringande gentemot en patientgrupp som vad jag kan utläsa av kommentarerna tyvärr redan tampas med detta. Kände inte till att ADHD är en omdebatterad diagnos. Man kan dock välja att se krönikan utifrån ett annat perspektiv, nämligen som en satir över medias, ffa kvällstidningarnas vurm för att frälsa oss stackars outbildade publik genom att trumpeta ut för oss att det vi lider av har ett namn och är en farlig eller mindre farlig (folk)sjukdom. Pruttig mage, trötthet och lönnfetma, röd näsa blir således i skrikande rubriker: "Lider du av IBS?", " Hypothyreos, den dolda folksjukdomen-vi har listan på symtomen" respektive "Så blir du av med din Rosacea". Hälsoångest och människors intresse för sjukdomar säljer lösnummer, Ur detta perspektiv är krönikan träffsäker, men gränsen är hårfin och tyvärr passerar den inte som kritik av massmedia enbart. Halvdant denna gång Dr Widegren. Gör om, gör rätt.

 • Anna 2017-02-18 23:59:49

  Jag undrar om någon med neuropsykiatrisk diagnos tycker att detta är en rolig text? Vad skickar detta för signaler till samhället? Den är bedrövlig och gör mig uppriktigt ledsen. Ni som tycker att "alla får en diagnos idag", förstår ni vad ni säger? Kan det vara så att människor får en diagnos för att de ska ha en diagnos? Tror ni att man skrattar hela vägen till vuxenpsykiatrin? Vad är då det roliga med att i avstamp i det hitta på en diagnos? Jag vill gärna veta vad som är syftet med texten? Sprid hellre något som ökar kunskap, empati och förståelse. Dagens medicin, jag är så besviken!

 • Malin Lindqvist 2017-02-18 19:03:10

  Nej, Läkare, det är inte vi som reagerar negativt som spär på fördomarna mot NPF-diagnoser, det gör du med din krönika. Du fortsätter med din härskarteknik, med ditt senaste inlägg. Känner nån äckel, så gör de, det är inget som du kan sucka bort. Känner nån att du har förringat deras diagnos så gör de det. Genom din senaste kommentar drar du också bort fokus från det flera kommentatorer säger; din krönika är ett klavertramp. Istället försöker du få det till att de inte känner det de känner, alt. inte ska känna som de gör. Men tillbaks till könikan. Du börjar med att citera några personer som är öppna med sin adhd-diagnos och det bejakande av sin personlighet de ger uttryck för i citaten. Sen skriver du att det inte bara är negativt med adhd, vilket redan framgår av citaten. Och så pang på med humorn. Du tar en akronym som är snarlik adhd, hittar på en betydelse, och hejsan så skojsigt det blir! Nix pix filibix, det blir det inte. Det blir taffligt, hånfullt och trist.

 • Inte Road 2017-02-18 16:33:48

  Fler fantastiskt roliga betraktelser över patienter och den elitistiska i läkarkulturen kan man läsa på Henriks youtubekanal. Här tex https://youtu.be/cc32sC9Rhhc

 • Läkare 2017-02-18 16:28:54

  Suck, inlägg såsom "äckel, härskarteknik, förringa diagnos" mm ger vatten på kvarnen åt personer som ifrågasätter ADHD-diagnosen....

 • Malin Lindqvist 2017-02-18 15:17:56

  Den här krönikan är inte rolig, främst därför att humor åldras så fruktansvärt fort. Den hade möjligen varit rolig på 80-talet när kuinskapen om NPF var betydligt mindre och 70-talets solidaritetstankar hade övergått i 80-talets egoism. Att kräva ett exakt utpekande av vad som upplevs kränkande, beskyllningar för humorlöshet etc, är inte något annat än härskartekniker. sånt ska man inte gå på. Men för den som behöver så ska jag förtydliga lite. Om man vill göra sig rolig på någon nannas bekostnad så gör man som krönikören, nämligen tar ett existerande fenomen och förvränger det, utan att på något sätt komma fram till något! Man ändrar lite i namnet, raljerar över de uttryck det ursprungliga fenomenet tar sig och slutar den. Naturligtvis har man då trampat på en massa tår, och låter därefter påskina att de som känner sig påhoppade gör det utifrån ett humorlöst perspektiv. Bättre kan du, krönikören, eller försök i alla fall. Så kanske vi kan få något att skratta åt.

 • Ssk med adhd samt autismspektrumstörning 2017-02-18 14:55:32

  Blir äcklad av den här krönikan. Och ledsen. Ny forskning visade i dagarna att det finns skillnader i hjärnan hos individer med adhd jämfört med individer utan. En seger för oss som ständigt blir anklagade för att ha en hittepå-diagnos. Du skriver det inte rakt ut, men hela din (extremt tråkiga) krönika utstrålar den underbyggda meningen. Om inte annat eldar den på människor som har åsikter om att adhd och övriga neuropsykiatriska funktionsvariationer inte finns. Jag är leg. ssk. Inte med udhd, utan adhd. Jag sitter med på APT:n och jag är en av de mest högpresterande och noggranna på arbetsplatsen. Har drivit igenom mängder med förändringsarbeten, har ständigt tankar om förbättringar och flöden. Jag producerar lika mycket arbete som två kollegor. Snart två specialistutbildningar som jag läst samtidigt. Samtidigt som jag jobbat heltid. Hyperfokusering kallas det. Eller superkraft. Men raljera gärna du.

 • Läkare 2017-02-18 14:39:22

  Bra påpekat av ansvarig utgivare. Det finns naturligtvis många med ADHD själva eller närstående till ADHD som upplever att de ej fått rätt diagnos eller vård. Det gör inte att man kan flyga ut i kommentarer som nedan där man felaktigt hävdar att författaren raljerar. Håll stilen, lättkränkthet och martyrskap från drabbade skadar bara debatten om ADHD.

 • Christina Kennedy, ansvarig utgivare 2017-02-18 13:50:34

  Dagens Medicins krönikörer är fristående skribenter som uttrycker sina personliga åsikter och tankar, som inte behöver delas av utgivaren, precis som i fall av annat opinionsmaterial som till exempel debattartiklar. Samtidigt tar Dagens Medicin givetvis publicistiskt ansvar för det som publiceras i både tidningen och på sajten, så att det inte bryter mot lagar eller publicitetsregler, som de etiska riktlinjerna om att till exempel inte omotiverat lyfta fram etnicitet, religion eller sexuell läggning. Många läsare reagerar på krönikan, och på vitt skilda sätt. Skribentens syfte var att skriva humoristiskt om en påhittad diagnos, udhd. Han tog avstamp i adhd, vilket flera reagerar negativt på. Men skribenten anser inte att adhd är en påhittad diagnos, och skriver inte heller att så är fallet.

 • Annette Forslund 2017-02-18 11:58:47

  Underbart, Jag tycker vi har alldeles för mycket diagnoser på precis allt. Jag tror det är så p.g.a av att vi inte kan se att vi alla är olika och vi har sådant stort behov att sorteras in i fack så vi kan känna oss normala eller onormala :) Tänk om det är så enkelt att alla s.k störningar uppstår när vi försöker passa i olika former. Jag har bara en störning och det är att jag vill vara fri i kropp och själ och lyssnar inte till så många längre när de försöker passa in mig i något slags fack, Jag lyssnar på mitt underbara hjärta och själ- de vet. www.annetteforslund.se

 • Håkan 2017-02-18 11:33:13

  Skönt att någon driver lite med alla som inte tar funktionsder som Adhd på allvar. Adhd är varken en ursäkt för att inte klara sina åtaganden eller en förutsättning för att vara suprekreativ och snabb i tanken. Det är en dysfunktion som det behövs kunskap om. Adhd beteenden och oförmågor går att lära sig kompensera för. Det är inte lätt och det kostar förmodligen energi hela livet. Utan förståelse och stöd är det nog risk att det går illa. Läkemedel gör det mycket lättare för många. Att överdriva och stigmatisera Adhd är inte mycke bättre än att glorifiera. Kunskap och vilja i sammhället är vad som gör att funktionsnedsättningar blir minsta möjliga hinder. Ett gammalt forskar ordspråk lyder. "Det är framförallt mängden negativ uppmärksamhet i barndom och ungdom. Som utgör determinerande faktor för" "pour utkom". Altså det är i mötet med miljön funktionsnedsättningen blir ett funktionshinder. Som det står i läroböckerna. Hur svårt kan det vara. Inom medicin ska inte tyckande styra.

 • Marie 2017-02-17 19:51:26

  Läkare, det är inget avsnitt i artikeln som raljerar - det är artikeln i sin helhet.

 • Fia 2017-02-17 19:37:19

  Byt ut adhd mot rullstolsburen så kanske detta inte hade varit lika roligt. Men det är tydligen ok att skämta om funktionsnedsättningar bara för att de inte syns utseendemässigt. Såklart att dessa barn o ungdomar är superhjältar när de gång på gång måste stå ut med samhällets okunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Tydligen även bland läkare och andra yrkesverksamma. Fy fan.

 • Läkare 2017-02-17 18:17:51

  Linda o Marie, ni måste visa avsnittet i artikeln som raljerar över ADHD, den delen måste fallit bort nu för jag kan inte se att författaren raljerar.

 • Linda 2017-02-17 18:11:27

  2017. I Dagens medicin så är det roligt att raljera över ADHD. Humor när den är som störst. För alla er som gillar, skrattar o fnissar. Är det roligt att få se ner på andra, att förringa lidande? Hur många av er möter barn och vuxna med faktisk funktionsnedsättning? Hur många av er har barn med funktionsnedsättning? Hur är det med er egen förmåga till empati? I min enfald så trodde jag mer om er än detta. Skäms.

 • Marie 2017-02-17 17:48:17

  Jag antar att krönikan skulle vara rolig. Det var den inte. Jag är en av dem som inte tycker att min adhd är en gåva, utan en förbannelse jag gärna skulle vara utan. Men tyvärr kan jag inte välja. Hade jag kunnat det hade jag valt udhd istället för adhd och hade då förhoppningsvis låtit bli att raljera över ett handikapp jag själv sluppit.

 • Amelie Kjellstenius 2017-02-17 17:29:16

  Förvånad och besviken på valet att publicera denna krönika... känns respektlöst och okunnigt. Hur tänkte ni?

 • Haqvin 2017-02-17 15:43:42

  Underbar satir!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!