Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Företagshälsa: Vårdpersonal borde drogtestas

Det finns flera skäl att drogtesta både läkare och sjuksköterskor, anser medicinskt ledningsansvarig vid företagshälsan Previa.

Annons:
Det var i en artikel som publicerats i bland annat Katrineholms-Kuriren som Urban Svensson först tog upp att vårdpersonal bör drogtestas.
Bild: André de Loisted

– Ser man till de verksamheter som drogtestas i samhället så borde hälso-och sjukvårdpersonal inkluderas, säger Urban Svensson, läkare och medicinsk ledningsansvarig vid företagshälsovården Previa, till Dagens Medicin.

Han berättar att det genomförs omkring 100 000 drogtester om året i Sverige. En del i branscher där det, enligt Urban Svensson, är helt fel att screena efter droger. Å andra sidan finns det branscher där screening borde göras, fast de inte görs, fortsätter han.

– Det är viktigt för tredje man att känna förtroende för vården och patienterna är i underläge, säger Urban Svensson.

Han poängterar att all personal inom kärnkraftsindustrin testas, något som inte motiveras av att individerna i sig utgör någon risk utan att det helt enkelt rör sig om allmänhetens förtroende.

Urban Svensson anser även att vården ibland blundar för problemet. Visst anmäls personer med misstänkt drog- och/eller alkoholproblematik till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

– Men det ska gå väldigt långt innan man anmäler och de flesta vårdgivare har en ganska hög tröskel. Vilket leder till att både kollegor och arbetsgivarrepresentanter blundar för alldeles uppenbara problem för enskilda medarbetare. Och det hjälper ingen.

Urban Svensson fortsätter.

– Drogtester är inte till för att någon ska avskedas, drogtester är till för att någon ska få hjälp.

En annan anledning till att drogtesta just vårdpersonal är enligt honom tillgången på läkemedel via arbetet samt att vårdpersonal har lättare att få läkemedel förskrivna av kollegor.

– Man skriver ut till varandra. Läkare skriver ut till sjuksköterskor i korridoren utan att egentligen reflektera över det. Varför skrev jag ut Citodon? Varför skrev jag ut 100 i stället för 20?

Urban Svensson anser att om att vårdgivare exempelvis inför regler som förbjuder ”korridorsförskrivning” och slumpvis drogtestar sina anställda kan problemen förebyggas i tid, innan de går så långt att patientsäkerheten hotas.

– Jag tycker att det är väldigt viktigt för min egen yrkeskår, och för all hälso- och sjukvårdspersonals skull, att vi har ett stort förtroende hos allmänheten. Det är det, det handlar om, säger Urban Svensson.

Vad anser du?

Borde hälso- och sjukvårdspersonal drogtestas?


Relaterat material

Kommentarer