Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Bild: Daniel Stiller, Bildbyrån

Bild: Daniel Stiller, Bildbyrån

Sahlgrenska satsar på karriärtjänster

Karriärtjänster med högre lön och möjlighet till forskning ska få sjuksköterskor och andra akademiska yrkesgrupper att stanna kvar på Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

Annons:

De nya karriärtjänsterna på Sahlgrenska universitetssjukhuset ska vara möjliga att söka för alla inom de akademiska sjukvårdsyrkena på sjukhuset. Alla som är kliniskt verksamma och når upp till kriterierna som innebär att man har en doktorsexamen, sex års klinisk tjänstgöring och har fem högskolepoäng i pedagogik ska ha rätten att få en karriärtjänst. Just nu finns drygt 120 medarbetare på sjukhuset som lever upp till kriterierna. De nya tjänsterna ska vara en motsvarighet till överläkare och de som får dem ska få titeln översjuksköterska, överfysioterapeut och så vidare.

Förhoppningen är att de nya tjänsterna ska leda till att de som har påbörjat en akademisk bana ska välja att fortsätta dem samtidigt som de är kliniskt verksamma på sjukhuset.

– Vi vill behålla den här kompetensen inom sjukvården och dra nytta av den, säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Förutom de så kallade ”övertjänsterna” kommer det också att finnas ”universitetsövertjänster”. Den som vill bli till exempel universitetsöversjuksköterska ska bland annat vara docent och ha varit verksam som specialistsjuksköterska i minst tio år.

De första utnämningarna till de nya tjänsterna kommer att göras under våren. Alla som får den nya titeln ska sedan formellt utses vid en gemensam ceremoni. De nya tjänsterna kommer att innebära ett lönepåslag men hur mycket är inte klart än. Det är inte heller klart exakt hur stort utrymmet för forskning kommer att vara för dem som får den nya titeln. Men tanken är att de ska kunna fortsätta med sin forskning inom ramen för sin anställning.

– Vi tror att det här kommer att lyfta den vetenskapliga kompetensen på sjukhuset och öka de anställdas engagemang, säger Ann-Marie Wennberg.

Karriärkriterier

De vårdprofessioner som omfattas är sjuksköterskor, barnmorskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, audionomer, logopeder, dietister, biomedicinska analytiker, psykologer och socionomer.

Kriterier för utnämning ”Över+”: (samtliga skall vara uppfyllda)

 • Doktorsexamen inom det vårdvetenskapliga ämnesområdet eller annat relevant ämne
 • Minst sex års tjänstgöring inom professionen (utöver forskarutbildningen)
 • Kliniskt verksam
 • Pedagogisk universitetsutbildning motsvarande Högskolepedagogik 1: Baskurs, 5 högskolepoäng

Kriterier för utnämning ”Universitetssjukhusöver+”: (samtliga skall vara uppfyllda)

 • Erfarenhet som specialist eller motsvarande minst tio år
 • Docent
 • Aktivt engagerad i forskning och kunskapsutveckling
 • Inneha en ledande funktion inom sin specialitet med specifik klinisk kompetens
 • Erkänt god pedagogisk förmåga med stort intresse att dela med sig av sin kliniska kompetens till medarbetare och studenter under utbildning

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler