Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Utredaren Margaretha Fahlgren och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S). Bild: Samuel Åsgård

Utredaren Margaretha Fahlgren och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S). Bild: Samuel Åsgård

Ny myndighet föreslås hantera forskningsfusk

En ny myndighet ska utreda misstänkt forskningsfusk. Det föreslår oredlighetsutredningen. 

Annons:

På onsdagen lämnade regeringens utredare Margaretha Fahlgren sitt slutbetänkande till forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S). Margaretha Fahlgren föreslår att en ny myndighet, Oredlighetsnämnden, ska skapas. Myndigheten ska vara en nämndmyndighet under Vetenskapsrådet och ledas av en nämnd bestående av en ordförande och tio ledamöter med vetenskaplig kompetens.

– Myndigheten ska se till att det blir en rättsäker, opartisk, enhetlig och tillförlitlig granskning av oredlighet i forskning, sade Margaretha Fahlgren på presskonferensen.

Hon är inte nöjd med hur systemet fungerar i dag. 

– Vi har sett att det är olika hantering på olika universitet och högskolor. Man laborerar också med olika definitioner av ordedlighet, säger Margaretha Fahlgren till Dagens Medicin. 

Hon föreslår att myndighetens arbete ska utgå från en definition av oredlighet som ska vara ”allvarliga avvikelser från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning”. Utredningen föreslår också att det ska införas en nationell uppförandekod för god forskningssed.

Den nya Oredlighetsnämnden ska enligt förslaget ersätta den expertgrupp för oredlighet i forskning som i dag finns inom Centrala etikprövningsnämnden. Det är Oredlighetsnämnden som ska slå fast om det har förekommit oredlighet eller inte. Däremot kommer det fortfarande vara universitet och högskolor som beslutar om arbetsrättsliga och andra konsekvenser för de enskilda forskarna. 

Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson välkomnar utredningens förslag.

– Det är viktigt att vi får en tydlig ordning för hur forskningsfusk ska hanteras. Både med förslagen om en självständig myndighet men också förslag om en ny lagstiftning kring hur man ska bedöma oredlighet, säger hon till Dagens Medicin. 

Helene Hellmark Knutsson tycker att utredningens förslag är viktiga i svallvågorna efter Macchiarini-skandalen på Karolinska institutet.

–  Hade vi haft den här ordningen så hade det inte varit Karolinska institutets rektor som skulle ha fattat beslut om misstankarna kring oredlighet när det gäller Macchiarini. För mig är det oerhört viktigt att vi kan återskapa förtroendet för forskningen och att vi har en rättssäker process kring forskningsfusk, säger hon.  

 
 

Relaterat material

Kommentarer