Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Herman Holm, överläkare Psykiatri Skåne.

Herman Holm, överläkare Psykiatri Skåne.

”Chefen bör ha kunskap om kärnverksamheten”

I rekrytering av chefer i dag efterfrågas inte sakkunskap eller utbildning inom den verksamhet man ska leda; man söker en person som i stort sett skulle kunna vara chef för vård, skola, social verksamhet eller vad som helst, skriver psykiatriöverläkare Herman Holm i en debattartikel.

Annons:

Förr kunde chefen för kirurgen själv operera. Sedan kom chefer som kunde mycket om kirurgi men som inte var läkare. Numer krävs inga kunskaper i kirurgi.

Förr leddes en kirurgklinik av en kirurg. En professionsstyrd ledning. En modell med styrkor men självklart också svagheter – ibland blev det egna golvet mycket viktigare än huset.

Under 1980- och 90-tal blev chefen heltidsanställd med enbart chefsuppgifter. Läkarna försvann i hög utsträckning från chefsarenan. In kom sjuksköterskor eller andra – dock ofta med en grundläggande vårdutbildning. Avståndet mellan anställda och chefen ökade och ersattes med regelbundna löne- och med­arbetar­samtal samt mål- och visionsmöten.

Något som ändå fungerade som ett kitt var att chefen oftast tidigare arbetat på golvet, det egna eller liknande. Hen hade en professionell grundidentitet i samklang med den verksamhet hen var satt att leda.

I rekrytering av chefer i dag efterfrågas över huvud taget inte sakkunskap eller utbildning inom den verksamhet man ska leda; alla chefsannonser ser likadana ut. Mitt intryck är att man söker en person som i stort sett skulle kunna vara chef för vård, skola, social verksamhet eller vad som helst. Jag exemplifierar med en annons från den region jag själv arbetar inom, Region Skåne. I annonsen söks en divisionschef för kirurgin.


"Vi söker dig som har erfarenhet av att leda stora och komplexa organisationer samt erfarenhet av att leda genom andra chefer. Vidare krävs kunskaper och erfarenhet av förändringsarbete för att möta framtidens sjukvårdsbehov.
Du har också gedigen chefserfarenhet inom hälso- och sjukvård med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. Därtill har du en för tjänsten relevant akademisk examen.
Ledarskapsutbildning är meriterande. Är du disputerad eller har forsknings- och utvecklingserfarenhet är detta ett plus.
Som person är du entusiasmerande och har en god kommunikativ förmåga. Du är en lugn och stabil ledare, är analytisk och har en utpräglad god samarbetsförmåga. Vidare krävs förmåga att verka inom att givna ramar med ett nytänkande och mål- och resultatinriktat arbetssätt och det är något du besitter. Att fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv och strategiskt tänkande är även något du behärskar väl. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Som chef är du ett föredöme och ditt ledarskap präglas av våra värderingar; välkomnande, drivande omtanke och respekt."

Vad är det för typ av person som söks? I mina ögon är det en person som kan omsätta sina egna chefers beslut. Den modell som beskrivs är en top-down-styrd verksamhet. Ett krav är att tidigare verkat som chef i sådan miljö – en målstyrd linjeorganisation. Detta har jag en mer än decennielång personlig erfarenhet av. För chefen i linjen handlar det om att leda sin verksamhet mot centralt satta mål.

Vad avses med ordet ”relevant akademisk examen” i annonstexten? Jag ringer den HR-chef som är an­given i annonsen. Han förklarar att man medvetet valt detta ord för att kunna fånga så många potentiella sökande som möjligt. Sedan kan man sortera. Han nämner spontant att exempelvis för­skol­lärar­utbildning inte ses som relevant. Vårdutbildning eller kunskap om kärnverksamheten är inte ett krav.

Så det som behövs är en person som kan arbeta i linjen, omsätta uppsatta mål, förändra verk­sam­heten genom att med entusiasm och god kommunikationsförmåga leda de som finns under en i linjen.

“I ett fungerande ledarskap behövs en förståelse av verksamheten.”

Jag själv uppfyller det som eftersöks. Två sexåriga chefskap, läkarexamen (som HR-chefen fann ”relevant”). Men är det inte något som saknas? Jag kan ju inte så mycket om kirurgi – behöver man inte det?

Jag frågar HR-chefen igen. Kunskaper om kärnverksamheten kirurgi nämns inte med ett ord? Han verkar spontant överraskad och säger att det borde de ha gjort – nämnt det som meriterande.

Jag vet utifrån egen chefserfarenhet som psykiatri­chef att jag inte skulle klara av att vara en kompetent divisionschef inom kirurgin. För i ett fungerande ledarskap behövs en förståelse av verksamheten. Att kunna kommunicera med de personer som befinner sig ute i verksamheten. Den som eftersöks i dag är en person som är bättre på att kommunicera med nivån ovanför, och förstå ”excel-ska” och resultaträkningar i högre grad än signaler från golvet. Chefsarbetet har helt frikopplats från djupare professionell kunskap om den verksamhet man ska ”leda”. Det gäller det mesta av offentlig verksamhet.

Sjukvården brottas i dag med de problem den delvis förtjänar.

Kommentarer

 • Lars 2017-03-10 14:34:38

  Hej Märkligt detta med kommunikation o compliance i linjen på papper står över kunskap kompetens hur man skapar driv o träffsäkerhet i kärnan Bara politik inget annat Resultaten efter chefläk reform avskaffande talar sitt språk Dyrare o sämre basal sjukvård Medicin tekniska landvinningar är inte organisatörernas förtjänst Men makten släpper inte tillbaka till läkarna så lätt Med vänlig hälsning, lars

 • Nils 2017-03-07 15:43:05

  En liten invändning. De chefer man söker förväntas nog också vara bättre på att kommunicera med medarbetare/underställda chefer. Just det att aktuella chefer ibland saknar yrkesmannens/-kvinnans erfarenheter inom en specifik verksamhet gör att de blir mer intresserade av, och beroende av, att kommunicera med och ha en dialog med medarbetarna. Något som många läkarchefer inte alltid prioriterade. De visste ju redan hur det förhöll sig och dessutom arbetar de fortfarande ofta kliniskt på del av sin arbetstid, vilket ytterligare minskar tiden för dialog med och stöd till medarbetarna.

 • Martina 2017-03-04 11:55:13

  En platsannons som klippt och skuren för en fulländad nacissistisk personlighet. Vuxit upp och överlevt två med denna traumastörning och de har sprungit på ledarskapskurser i oändlighet och endast arbetat som konsulter el innehaft chefanställningar och imponeras väldigt av pengar makt och titlar men konstigt nog saknar helt en egen självkännedom och trygg självkänsla och medmänsklig välfungerande empati bilket jag inbillade mig att man väl borde utvecklas i nom på någon av alla dessa ledarskapsutbilningarna eftersom man inte kan erhålla nån större förståelse för andra människor man sätts av leda och ansvara över utan inre stabil trygghet inom sig själv. I alla lägen.

 • Lars 2017-03-04 09:13:31

  Hej! Tack Herman Äntligen har den gordiska knuten åtminstone nått in i debatten på näst sista sidan. Snart är det bara kvar en generation i svensk sjukvård som inte upplevt fungerande ledarskap som ledde till idogt arbetande för patienterna. Idag är det värde kvalitet på agendan och tusen möten om det. IT =Inte Tänka och DATA= Dubbelt Arbete Till Alla Tom BIG data Herman inset ödmjukt att Träffsäkerhet endast är en funktion av kompetens. Tyvärr är det många som fått makt med i okunskap om hälsa sjukvård opå sina möten slår än fler knopar på den stora GordiskaKnuten de är ju linje chefer och det räcker ju vara inlyssnande och scora på Thomas test Med hög compliance Tyvärr det är endast de kompetenta som förstår hur alexanderhugget slår av knuten Tyvärr avunden för stark oc h viljan ge eller ta tillbaka makten för liten Läkarna kan inte beklaga sig skyll er själva Vi var själva med o avskaffa chefläkarreformen 1997 inte bättre förr men sämre nu Ffa dyrar

 • Åke Åkesson 2017-03-03 15:08:55

  Annan annons: " Vi önskar i första hand en erfaren duktig chef med gedigen verksamhetskunskap. I andra hand en duktig chef utan verksamhetskunskap. I tredje hand får vi ta en dålig chef utan kunskap om någonting." Gabriel Wikström har slagit fast att vården har ett ledarskapsproblem. Herman Holm belyser kraftfullt detsamma. Mikael Hoffmann efterlyser uppmuntran till intresserade chefsämnen. Jag vill lägga till incitamentfrågan. Varför ska man bli chef i offentlig sjukvård? Jag har under ett antal chefsår drivits av arbetsglädje. För mig har den kompenserat en oändlig mängd obetalda arbetstimmar och ett alltid närvarande ansvar. Men, att "sälja" den glädjen som argument för att bli chef i vården har visat sig allt svårare. Det behövs fler argument. "Förr" var chefsjobbet i vården så statusfyllt att det mer än väl räckte. Idag är det tveksamt om det har någon egentlig status alls. Och om det ändå finns någon sådan så efterfrågas den av få, eller av fel personer.

 • annika 2017-03-02 13:00:49

  Tack för ett bra debattinlägg i en viktig fråga!

 • Mikael Hoffmann 2017-03-02 10:00:32

  Herman har naturligtvis helt rätt i sin analys. Han hör också till de läkare som med trovärdighet kan uttala sig i frågan eftersom han varit chef. ---///--- Men innan vi bara skyller på vården - ska vi kanske fundera lite på hur vi själva som profession betett oss? Har vi uppmuntrat yngre kollegor att vid sidan av ren specialitetsrelaterad professionell utveckling även satsa på kunskap inom ledarskap och administration? När yngre kollegor har gjort det - har vi gett dem uppmuntran och värderat detta? Har vi internt på kliniken och vid rekrytering av läkare till vård värderat detta parallellt med kliniska färdigheter och forskningserfarenhet? ---///--- Om vi själva som yrkesgrupp inte värderar de yngre kollegor som faktiskt ser till att både ha kunskap om verksamheten och om ledarskapsfrågor i vardagen utan belönar annat vid rekrytering och arbetsfördelning - är vi då inte medskyldiga till det Herman beskriver?

 • Sven Román, barn och ungdomspsykiater 2017-03-02 09:47:49

  Som så ofta mycket kloka ord från Herman Holm. Sjukvårdens leds allt mindre av professionen, de som verkligen vet vad sjukvård innebär. Det är en helt katastrofal utveckling. Politiker och tjänstemän har tagit över, det har blivit "dilettanternas paradis". Men detta räcker inte som förklaring till sjukvårdskrisen. Även många chefer med klinisk bakgrund följer devisen "sparka uppåt, slicka nedåt". Jag har sett många medarbetare som arbetat kliniskt och sedan blivit mellanchefer eller högre chefer, och som på några år genomgått en mycket sorglig personlighetsförändring. De har malts ner av systemet. Organisationen och ledarskapet inom landstinget är gravt dysfunktionell. Det beror inte bara på att det är för många politiker, tjänstemän och yrkeskategorier utan klinisk erfarenhet som bestämmer.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!