Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Jocke Hedell

Sköldkörtelbehandling av moder påverkade inte barns IQ

Behandling med sköldkörtelhormon vid mildare former av underfunktion i sköldkörteln under graviditet påverkade inte IQ-värdet hos barnet, enligt en studie i The New England Journal of Medicine. 

Annons:
Helena Filipsson Nyström.
Bild: Sahlgrenska universitetssjukhuset

– Det är en viktig studie som vi har väntat på. Under 2017 gör vi om nationella riktlinjerna för tyreoideasjukdomar vid graviditet. Resultatet från den här studien bekräftar övrig data som säger att gränsen för när levotyroxinbehandling ska sättas in troligen kommer att höjas, säger Helena Filipsson Nyström, docent och universitetsöverläkare på Sektionen för endokrinologi, diabetes och metabolism vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Sköldkörtelrubbningar hos gravida kvinnor är viktiga att behandla för att undvika komplikationer under graviditeten. Vid subklinisk hypotyreos, då enbart nivån av tyreoideastimulerande hormon är förhöjd, har det varit omdiskuterat huruvida en gravid kvinna ska behandlas med läkemedlet levotyroxin eller inte, enligt forskarna bakom den aktuella studien.

Några tidigare studier har visat på risk för missfall, låg födelsevikt, och lägre IQ än normalt hos barn till kvinnor med obehandlad subklinisk hypotyreos. Men behandling av gravida kvinnor med levotyroxin i en tidigare studie har inte visat på några förbättring av kognitiv funktioner hos avkomman, enligt forskarna. Nu har ytterligare en studie gjorts där resultatet pekar i samma riktning.

Den aktuella studien som utfördes i USA var randomiserad och jämförde levotyroxinbehandling med placebo hos två grupper med olika typer av sköldkörtelrubbningar. Behandlingen påbörjades mellan vecka 8 och 20.
Resultatet från studien tyder på att behandling med levotyroxin inte gav någon statistiskt säkerställd förbättring av IQ vid fem års ålder i någon av grupperna.

Läs abstract till studien:

Kommentarer