Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Magnus Nyhlén, läkare och grundare av Min Doktor, och Henrik Kangro, chefläkare Min Doktor

Magnus Nyhlén, läkare och grundare av Min Doktor, och Henrik Kangro, chefläkare Min Doktor

”Patienten och vården behöver oss”

Låt oss använda tekniken som ett verktyg för att tillhandahålla bästa möjliga vård till våra patienter, i stället för att bromsa in i framtiden, skriver två företrädare för Min Doktor i en debattartikel.

Annons:

Vi som driver utvecklingen av e-hälsa möter oftast nyfikenhet från kollegor som ser möjligheterna med digitalisering av vården. Vi får relevanta frågor om patientsäkerheten och eftersom vi kan besvara dessa genom att redovisa hur vi jobbar med anamnes, diagnostik, video vid behov och möjlighet till återkoppling över tid, slutar ofta samtalen med att läkaren ifråga visar intresse för att jobba med digital vård.

Ibland möter vi dock anklagelser och rent förtal som i bästa fall baseras på okunskap och i värsta fall på att kritikerna bortser från fakta om den vård vi ger, då det egentligen handlar om ekonomi - att deras egen vårdcentral får betala ersättning för listade patienter som valt att träffa läkaren i ett digitalt vårdmöte. Så ser ersättningssystemet ut i dag och det är ingenting som vi kan lastas för. Den snabba ökningen av digitala läkarbesök visar att patienterna är trötta på långa vårdköer och också vill ha denna typ av vårdkontakt. Vi måste alla se till patientens bästa och måna om rätten till det fria vårdvalet.

Vi välkomnar därför Sveriges Kommuner och Landstings arbete med nationella riktlinjer, till exempel för ersättning till digital vård. De bör ta hänsyn till produktionskostnaden i den digitala vården, besparingen den utgör för den fysiska vården och de tjänster som nu levereras utan ersättning. Ersättningen bör ligga på en sådan nivå att den också möjliggör den vårdkvalitet som Min Doktor levererar med diagnostik, flera läkarkontakter inom samma ärende och tillgänglighet dygnet runt.

“Om tre år är digitala vårdmöten den minsta förändringen i hur vården jobbar.”

De över 40 specialistläkare som jobbar i Min Doktors tjänst följer alla riktlinjer när de behandlar sjuka människor. De arbetar också på traditionella sjukhus och vårdcentraler och iakttar samma försiktighet vid förskrivning av antibiotika och andra läkemedel där som när de möter patienter över nätet. Vi arbetar med peer review, ett strukturerat arbetssätt för att utvärdera varandras handläggningar vilket ger ökad patientsäkerhet, ökad kunskap och ökad kvalitet. Eftersom vi är digitala har vi en oslagbar spårbarhet och möjlighet till statistisk uppföljning av läkarnas arbete och förskrivningsmönster. Vi jämför gärna - ökade krav på öppenhet hos alla vårdgivare skulle förenkla detta.

Fler ärenden skulle kunna digitaliseras. För att snabba på denna utveckling föreslår vi att traditionella vårdcentraler redovisar hur stor andel av de ordinarie besöken som skulle kunna hanteras digitalt.

Vi föreslår också att alla redovisar antalet besök som inte berättigar ersättning. I de fall Min Doktor får in patienter som söker allmän rådgivning eller behöver fysisk vård, så hänvisar vi dem vidare och begär inte ut någon offentlig ersättning.

Låt oss påminna om att detta bara är början på ett paradigmskifte. Om tre år är digitala vårdmöten den minsta förändringen i hur vården jobbar. Låt oss hjälpas åt att använda tekniken som ett verktyg för att kunna tillhandahålla bästa möjliga vård till våra patienter, i stället för att bromsa in i framtiden.

Relaterat material
Allmänläkare i frontalangrepp mot nätläkarbolag
Nätläkarbolag bemöter kritiken

Kommentarer

 • Samuel Nordquist, ST-läkare allmänmedicin 2017-03-07 18:34:44

  Som tillägg till senaste kommentaren av Bergdahl har vi i Region Jönköping drivit "digital" vårdcentral sedan hösten 2015 där patienten likt för Kry och Mindoktor bokar och möter vårdgivaren via app i smartphone/padda. Vi samlar erfarenheter efterhand och utvärderar kontinuerligt. Det är ett trevligt komplement till ordinarie mottagning och uppskattat hos våra patienter. Det är dock viktigt att följa upp och kritiskt granska. Tror att det är en naturlig utveckling och erfarenheterna kan användas till att utveckla även andra digitala vårdtjänster.

 • Asghar Farahani 2017-03-06 20:29:56

  Staten måste snart klargöra vilken uppdrag och resurser ska primärvården ha? Ska vi följa de etiska principerna? Prioriteringarna i hälso- och sjukvården ska bygga på en värdegrund som riksdagen har beslutat om. Värdegrunden innehåller tre principer: Människovärdesprincipen innebär att alla människor är lika mycket värda och har rätt till vård oavsett ålder, kön, utbildning, social eller ekonomisk ställning. Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att de som har de svåraste sjukdomarna ska få vård först. Vårdpersonalen ska särskilt tänka på de svagaste patienterna, till exempel de som inte kan tala för sig och som inte känner till sina rättigheter. Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att det ska finnas en rimlig relation mellan kostnader och effekt av behandlingen. Det här tar jag upp som en påminnelse till er som har glömt uppdraget.

 • Michael Larsson, böl 2017-03-06 17:13:17

  Det finns, så gott som alltid, orsaker till att saker händer, så ock uppkomsten av digital vård. Svensk primärvård är, och har länge varit, ytterst dysfunktionell och ingen ljusning därvidlag anas heller. Det är ju just av denna anledning, gravt bristfällig tillgänglighet och ibland också kompetensbrist, som behovet och efterfrågan av alternativa vårdkonsultationer från desperata patienter vuxit fram!

 • DrJ 2017-03-06 16:54:03

  Digital vård är bra och författarna har rätt i att ett paradigmskifte sker. Vården måste anpassa sig och nyheter är ibland svårt att anpassa sig till. Även fri företagsamhet och konkurrens är bra. Naturligtvis hade dessa digitala vårdcentraler vuxit fram oavsett hur dåligt eller bra primärvården fungerat. Dock måste ersättningssystemet förnyas. Dessa nya digitala vårdcentraler vill naturligtvis tjäna pengar, att de skulle larma om att ersättningen är för hög är knappast troligt. Författarna anser att ersättningen skall baseras på produktionskostnaden. Denna är ju jämfört med fysiska möten mycket lägre. Författarna anser utöver detta ersättning baserad på eventuella "besparingar" och leverans av tjänster utan ersättning. Mycket märklig tolkning. Ersättningen borde ju då också anpassas till andra faktorer såsom ingen möjlighet till undersökning, sämre diagnostisk säkerhet, ingen möjlighet till manuell behandling, injektioner mm. Bra att granskning av ersättningarna ses över.

 • Kenneth Bergdahl, senior ötl 2017-03-06 16:03:13

  Visst finns det plats för en del digitala vårdmöten, men riskerna är mycket stora och digital vård har klara begränsningar. Införandet av denna "vårdform" bör ske med stor försiktighet, lämpligen på några offentligt drivna, välskötta vårdcentraler - och sådana finns det faktiskt gott om. Därefter skall verksamheten utvärderas. Försöksverksamheten skall defintivt inte ske i regi av något privatdrivet vårdbolag vars främsta drivkraft är att dränera det offentliga på skattemedel.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!