Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Färre fall av tuberkulos

Antalet personer som insjuknade i lungsjukdomen tuberkulos minskade med tolv procent i Sverige under förra året.

Annons:

Nedgången beror på att antalet asylsökande minskade kraftigt 2016.

734 fall av tuberkulos rapporterades in under förra året, enligt Folkhälsomyndigheten. 2015 var siffran 835, vilket var 22 procent fler än året före.

– Tuberkulos är inget jätteproblem för ett land som Sverige. Vi kan behandla det och man blir botad. Det viktiga är att upptäcka sjukdomen tidigt så att man inte hinner smitta andra. Det är familjer och vänner som har störst risk att drabbas, säger Jerker Jonsson, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Anledningen till att talen nu går ner igen är enligt myndigheten att färre flyktingar kom till Sverige 2016. Nio av tio drabbade är födda utomlands. Många som blir sjuka kommer från länderna på Afrikas horn och Afghanistan. Folkhälsomyndigheten betonar vikten av hälsoundersökningar för nyanlända så att man tidigt kan upptäcka om någon är smittad.

– Helst innan de blir sjuka så att man kan ge dem profylax, så att de slipper bli sjuka och smitta andra, säger Jerker Jonsson.

Sverige är ett av länderna i världen där risken att drabbas av tuberkulos är som lägst. 115 av de 734 fallen antas ha smittats i landet. Det var bara 74 av de sjuka som var svenskfödda, jämfört med 86 under 2015. Antalet svenskfödda som insjuknar i tuberkulos har minskat stadigt. 1989 drabbades strax under 400.

Tuberkulos har blivit så ovanligt i Sverige att Folkhälsomyndigheten uppmanar sjukvården att inte glömma bort diagnosen, om någon haft hosta i mer än tre veckor och dessutom feber och tappat vikt.

– Risken finns. Det är långt i från alla läkare som sett någon tuberkulos, så det är lätt att glömma bort den. Särskilt om personen inte tillhör riskgruppen, säger Jerker Jonsson.

TBC i Sverige och världen

  • 2015 insjuknade 10,4 miljoner människor i tuberkulos och 1,8 miljoner avled, vilket gör sjukdomen till en av de tio vanligaste dödsorsakerna i världen.
  • Sex länder står för tre femtedelar av fallen. Det rör sig om Indien, Indonesien, Kina, Nigeria, Pakistan och Sydafrika.
  • I Sverige klassas tuberkulos som en allmänfarlig sjukdom och varje fall anmäls till smittskyddsläkaren i det aktuella landstinget.
  • Sjukdomen var vanlig i Sverige förr i tiden, men tack vare vaccin och antibiotika är sjukdomen betydligt mer sällsynt i dag.

Källor: Folkhälsomyndigheten, WHO.


Kommentarer