Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Bild: Thinkstock

”Varför inte erkänna politikens oförmåga”

Sjuk­vården är i dag en ledarlös koloss som politikerna utnyttjar som plattform för sina personliga karriärer, skriver Kenneth Svanberg i en debattartikel.

Annons:
Kenneth Svanberg, civilekonom och pensionär. Var med de första sex åren i Capios uppstart.

Den svenska välfärden är i djup kris. Inom vård och skola är läget akut. Kvalificerad personal överger sina yrken och utbildade ersättare finns inte. Det handlar om politiskt styrda verksamheter som innebär avsaknad av styrning, ledarskap och organisation som normalt ska skapa trygghet och stabilitet i en verksamhet.

Vi har i dag kaos i offentlig verksamhet trots att finansieringen i många fall är tillräcklig. Miljarder av våra skattepengar rinner iväg oavbrutet utan att vi får något tillbaka.

I detta läge lyfter man fram frågan om företags vinster i väl­färden! De företag som man lagt ut offentlig verksamhet till tjänar för mycket pengar och skatte­planerar för att dra ner beskattningen i Sverige.

Detta handlar om pengar som får betraktas som kaffepengar i jämförelse med de miljarder som rinner iväg okontrollerat och utan styrning i den egna offentligt drivna verksamheten. Således en genant dimridå för att dölja den egna oförmågan att ta itu med de egentliga problemen inom den offentliga välfärdsverksamheten.

Vi behöver ingen över­vinst­debatt. Vad vi behöver är kompetent upphandling och krav­ställande från politikerna när man lägger ut uppdrag till privata aktörer.

Försök att kontrollera vinsterna i privata företag inom välfärden är infantilt. Många av dessa företag finns i koncernsammanhang vilket innebär fri intern prissättning för gemensamt upphandlade varor, fördelning av andelar av koncerngemensamma kostnader efter eget tycke, intern hyressättning som inte behöver följa några marknadsmallar, möjlighet att variera styrelsers och chefers löner för att ta några konkreta exempel. Detta innebär att man mycket lätt kan styra vilken vinstnivå man vill visa i ett enskilt dotterbolag. Ska staten lägga sig i detta och i så fall hur? Hela tänket är absurt och bottnar i okunskap.

Den bästa kontroll och på­verkan på vinstnivåer får man genom kvalificerade och professionella upphandlingsunderlag där man kan precisera exempelvis personaltäthet inom äldreomsorgen, vilken service och aktiviteter som ska levereras till de boende, antal måltider och näringsvärden etc.

“Tillsätt styrelser helt utan politiker och tillsätt professionella ledare som kan stå för entreprenörskapet.”

Då angriper man problemen och får konkreta effekter ut till berörda skattebetalare. Om man samtidigt tar bort all politisk direktstyrning av olika välfärdsverksamheter så kanske den offentliga vården och omsorgen kan bli attraktiv igen. Bolagisera alla verksamheter. Tillsätt styrelser helt utan politiker och tillsätt professionella ledare som kan stå för entreprenörskapet och skapa trivsel och framtidstro bland personalen igen.

Sjukvården är i dag en ledarlös koloss som politikerna utnyttjar som plattform för sina personliga karriärer men som genom sin närvaro skapar beslutsångest och förlorad motivation. Vad kostar inte detta i en högkvalificerad person­bunden verksamhet?

Låt olika ägare träda in. Sjuk­husen kan läggas som enskilda bolag direkt under staten. Vissa sjukhus kan sedan läggas ut på olika samhällsstödjande organ eller privata intressenter. Med ordentliga uppdragshandlingar från de politiska leden.

Vårdcentraler kan ägas av personal­kooperativ och/eller kommuner så länge politikerna håller fingrarna borta från den dagliga verksamheten.

Med olika ägare kan vi få olika prioriteringar vad gäller löner och investeringar. De stora kollektiv­grupperna inom vård­sektorn får plötsligt en arbetsmarknad med konkurrens och vi kan börja lyfta oss ur låglöneträsket för dessa grupper utan att tillföra ytter­ligare pengar.

Ta bort den pinsamma diskussionen om vinster i välfärden från den politiska agendan. Ni politiker kan i stället syssla med att driva politik – inte verk­sam­heter – och därmed ägna er åt att se till att vi skattebetalare får valuta för våra pengar. Kanske inte lika roligt och maktuppfyllande – men det är egentligen det vi har valt er för att stå för. 

Kommentarer

 • Rickard 2017-03-11 14:39:01

  Kenneth! Det är inget litet krav du ställer! "Kompetent upphandling och kravställande". Det är inte lätt att hitta på en konkurrensutsatt marknadsekonomi där kvalitet ska styra. Mig veterligen finns inget land som klarat det. Välj privat vård för privata pengar eller offentlig vård för offentliga pengar. Den här planekonomin som vi nu har, där vi tvingas producera vård som ingen har nytta av känns väldigt märklig....

 • Kenneth Bergdahl, senior ötl 2017-03-09 21:38:05

  Författaren, som tydligen var med och startade skandalföretaget Capio, anser de miljarder, som de privata vård- och skolföretagen fört ut och för ut ur Sverige var kaffepengar. Jo, så kan man ju räkna om man har ideologiskt färgade glasögon och vill svartmåla all offentlig verksamhet. De pengar som "slösas bort" inom offentlig verksamhet stannar dock i landet. Politiker är makthungriga och odugliga skojare, som förstör vår offentliga verksamhet och allt skall bolagiseras för att försvåra medborgarnas insyn. Är det någon mer än författaren själv som tror på denna beskrivning?

 • Lars 2017-03-09 18:33:06

  Hej -det är förlusterna i välfärden som skall upp på agendan -det är endast ett symtom att det kan göras vinster på 10-30 procent In med professionell ledning Med vänlig hälsning, lars

 • Peter 2017-03-09 13:11:46

  Håller med artikelförfattaren. Att vissa privata aktörer som gått in i vård och utbildningsektor låtit vinst gå före kvalité är ett ganska marginellt problem i jämförelse med det vanstyre som setts inom den stora delen av den svenska "välfärden" som faktiskt är kommunalt eller regionalt styrd. Förr flydde kompetent personal främst exempelvis inom vården till Norge eller Danmark p.g.a löneskäl. Idag flyr man den svenska offentliga sektorn främst p.g.a arbetsmiljöskäl och för att skydda sig mot utmattningssyndrom enligt min erfarenhet.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!