Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

CEPN friar Linköpingsforskare

Den forskare som Linköpings universitet fällde för forskningsfusk 2016 frias nu av Centrala etikprövningsnämnden.

Annons:

Dagens Medicin har tidigare rapporterat om att Linköpings universitet i mars 2016 kritiserat en forskare som medverkat vid experimentella hornhinnetransplantationer. Enligt de externa granskare som lärosätet anlitat hade forskaren medverkat i en studie om transplantationerna där implantaten inte var godkända för användning för människor. Senare samma år stod det även klart att forskarens anslag drogs tillbaka.

Den anmälda forskaren har i sin tur anmält hanteringen av ärendet, och beslutet från Linköpings universitet, till expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, Cepn. I dag, tisdag, blev det klart att expertgruppen gjort bedömningen att forskaren inte gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet.

I sitt beslut skriver Cepn bland annat att:

”Expertgruppen finner att (forskarens namn) i sin roll som korresponderande författare borde ha haft ett bättre helhetsgrepp än vad som synes vara fallet. Detta förtjänar att kritiseras men är inte av en sådan art att det är att anse som vetenskaplig oredlighet.”

Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet, hälsar via sin sekreterare att lärosätet precis tagit del av beslutet och inte kommer att kommentera det förrän under onsdagen.

Relaterat material
Linköping kritiserar forskare för fusk
Indragna pengar vid forskningsfusk

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är för tillfället avstängd