Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Anna Molander

Bild: Anna Molander

L vill se fastläkarreform

Liberalerna vill ha en svensk fastläkarreform enligt norsk förebild. Det är en del av partiets nya sjukvårdspolitik. 

 

Annons:

Liberalernas partiledare Jan Björklund och partiets landstingsråd i Stockholm Anna Starbrink presenterar partiets nya sjukvårdspolitik i en debattartikel i Dagens Nyheter. En fastläkarreform är ett av förslagen som Liberalerna nu för fram. I Norge har fastläkarreformen inneburit att den största delen av primärvården sköts av läkare som är egna företagare och har en lista med ett antal patienter knutna till sig. Bland dem som tidigare förordat att Sverige ska ta efter den norska modellen finns Läkarförbundet.

Bland de andra förslagen i den nya liberala sjukvårdspolitiken finns förslag partiet fört fram tidigare, som att återinföra kömiljarden och att anställa vårdbiträden för att avlasta sjuksköterskor och andra legitimationsyrken i vården. Liberalerna vill också att minst ytterligare fem sjukhus i landet ska drivas av en privat eller idéburen aktör. Dock slår partiet fast att universitetssjukhus även i fortsättningen ska drivas i offentlig regi. 

Kommentarer