Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Fredrik Lennartsson.

Fredrik Lennartsson.

Nya patientlagen gav inte patienterna mer inflytande

Nej, det blev inte bättre. Patientlagen som ska ge patienten större inflytande i vården har inte fått genomslag, enligt en ny rapport.

Annons:

Kort om Patientlagen

Målet med patientlagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning och att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i vården. Lagen ger bland annat möjlighet att:
- Välja öppen vård i andra landsting. 
- Välja fast läkar- och vårdkontakt var som helst i landet. 
- Få en ny medicinsk bedömning. 
- Välja behandlingsalternativ i öppen vård. 

Inte på något område kan Myndigheten för vård- och omsorgsanalys se att patientens ställning i vården har stärkts sedan patientlagen infördes 2015.

På några områden ses tvärtom en försämring sedan lagen började gälla. Det handlar om brister i tillgänglighet, information och att göra patienten delaktig i vården. Möjligheten till ny medicinsk bedömning och att välja utförare är densamma.

– Lagen har inte haft avsedd effekt. Det är illavarslande att sjukvården inte lever upp till så självklara mål som att göra patienten delaktig, ge information samt att ge vård i tid, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som i dag, onsdag, lämnar slutrapporten av sin uppföljning till regeringen.

I den menar myndigheten att vården inte gjort tillräckligt för att skapa förutsättningar att tillämpa lagen. Det saknas till exempel en kultur inom sjukvården som främjar patientens ställning liksom känne­dom om de skyldigheter som vården har.

Rapporten pekar också på att styrning och ledning inte prioriterar patientens ställning och att det saknas kunskapsstöd och konkreta verktyg för att tillämpa lagen.

”Trots att många bestämmelser med samma innehåll har funnits ­sedan en lång tid i annan lag­stiftning, visar vår analys att det behövs förbättring när det gäller alla dessa faktorer”, skriver Vård­analys.

I slutrapporten får regeringen flera förslag på åtgärder för att stärka vårdens arbete.

– Det behövs ett helt paket, en strategi med en rad samverkade insatser för att sjukvården ska kunna hantera utmaningarna. Men lagen behöver förtydligas så att det framgår vem som har ansvar för vad i vårdkedjan. I dag är det inte klart var skyldigheten att ge exempelvis information ligger. Lagen behöver få större bett. Det här är en lag som landstingen måste prioritera mer, säger Fredrik Lennartsson.

Myndigheten har även förslag på klagomålshanteringen och tycker att det finns skäl att utreda om patienter ska kunna vända sig till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, om de ser brister i efterlevnaden av patientlagen. Och om lagen inte följs kan det finnas skäl att införa sanktioner, dock skriver myndig­heten, att dessa bör ”prövas med försiktighet”.

Kommentarer

 • DL 2017-03-17 05:46:38

  Jag undrar också på vilket sätt en patient ska vara "delaktig". Du har här 2 olika antibiotikaval - vill du ha selexid eller furadantin för din UVI? Betydligt mer krut bör läggas på t. ex. förlossningsvården där närmast fascistoida attityder bland kollektivet lett till att alla gravida måste stöpas i exakt samma form - "jaha mekonium säger du men statistiken talar för att det bara är 10% ökad risk för hjärnskada vi väntar med att sätta igång förlossningen 1 dygn till lille vännen" där patientens "val" borde vara att få prata med en läkare t. ex. Om inte annat så för att lugna. Jag brukar själv släppa på prestigen när jag anar extrem oro, och låter bränna av en MR av ländryggen eller axeln även när det inte är uppenbart medicinskt befogat. Och nej det betyder inte att jag behöver ge antibiotika för en ond hals bara för att patienten vill det. Lite mer ödmjukhet skulle jag vilja se bland kollegiet - då kan vi slippa "utredningar" om "delaktighet".

 • Nils 2017-03-15 17:28:04

  I samma anda som DrJ: Det är inte särskilt tydligt vad som menas med att stärka patientens ställning. Att hjälpa/stödja patienten att förbättra sin hälsa är mycket tydligare och dessutom det viktigaste skälet till att hälso- och sjukvården existerar. Det nya med Patientlagen var framför allt att patienten själv kunde välja öppenvård i annat landsting, det andra fanns ju redan i existerande lagstiftning. Förslagen från Vårdanalys är "starkare lagstiftning", trots att man tycker att inte ens den existerande följs. En patientcentrerad vård styrd av synt förnuft är en bra strategi för vårdgivare, men det kan knappast lagstiftas fram.

 • DrJ 2017-03-15 14:58:55

  Ursäkta mig men jag förstår faktiskt inte vad man anser att vi vårdgivare skall göra med denna lag. Sannolikt är jag väl för korkad att förstå. Som verksamhetschef försöker vi erbjuda god vård på vår enhet med basen i sunt förnuft. Vi lägger all vår tid och kraft på mötet med patienten i att skapa god vård. Vi har information om patientlagen i skriven form i väntrummet. Är detta fel? Är det meningen att vi skall lägga värdefull vårdtid på att upplysa om det som ges exempel i rutan ovan? Om vårdgivaren inte har sunt förnuft att upplysa patienten om när behandling skall påbörjas eller att patienten själv har rätt att välja lär knappast en lag förbättra detta?

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!