Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

"Vi har jobbat mycket med vårdmiljön för att anpassa rummen för återhämtning", säger Joachim Eckerström, projektledare för projektet Självvald inläggning vid emotionell instabilitet och självskadebeteende vid Norra Stockholms psykiatri.

"Vi har jobbat mycket med vårdmiljön för att anpassa rummen för återhämtning", säger Joachim Eckerström, projektledare för projektet Självvald inläggning vid emotionell instabilitet och självskadebeteende vid Norra Stockholms psykiatri. Bild: Norra Stockholms psykiatri

Succé när patient lägger in sig själv

Allt fler landsting och regioner hakar på trenden där patienter inom psykiatrin kan lägga in sig själva om de mår dåligt. I Stockholm beskrivs strategin som en succé så här långt.

Annons:

Allt fler landsting och regioner hakar på trenden där patienter inom psykiatrin kan lägga in sig själva om de mår dåligt. I Stockholm beskrivs strategin som en succé så här långt.

Två patientrum i Norra Stockholms psykiatri på S:t Görans sjukhus står ständigt redo för patienter med emotionell instabilitet och självskadebeteende som skrivit ett särskilt kontrakt med sjukvården. Kontraktet garanterar inläggning i max tre dygn vid max tre tillfällen per månad om en patient börjar må sämre psykiskt.

– Tanken är att en time out i en trygg miljö och ökat medbestämmande ska hjälpa patienten att bryta ett destruktivt beteende i tid. I slutänden hoppas vi att insatsen ska minska de vanliga inläggningarna och vårddygnen över tid, säger Joachim Eckerström, projektledare för det kliniska utvecklingsprojektet Självvald inläggning vid emotionell instabilitet och självskadebeteende i Norra Stockholms psykiatri, där modellen just nu utvärderas.

Under inläggning sköter patienten sin medicinering på egen hand och förvarar medtagna läkemedel i ett låst skåp inne på rummet. Samtal och andra aktiviteter sker i den utsträckning som patienten själv önskat i sitt individuella kontrakt.

Och så här långt är erfarenheterna mycket goda, enligt den ettårsrapport som publicerats i dagarna.

Hittills har 50 patienter skrivit kontrakt med vården. Det har i sin tur resulterat i 84 självvalda inläggningar, med drygt två vårddygn i snitt. Vid utskrivning skattade patienterna sin upplevelse av den självvalda inläggningen till nästan nio på en tiogradig skala.

Enligt Joachim Eckerström är det här en vårdform som är fördelaktig för patienten.

– Det är en väldigt smidig inläggningsprocess, jämfört med att behöva vända sig till en psykiatrisk akutmottagning och sedan – om det finns plats – få komma till en avdelning, säger han.

I Stockholms läns landsting prövas strategin också för patienter med psykos respektive ätstörning. Projektet om självvald inläggning vid emotionell instabilitet – som hämtat inspiration från Nederländerna och nyligen utsågs till Årets bubblare av Vårdförbundet – har även ett systerprojekt i Region Skåne.

Och intresset är stort även på andra håll i landet, enligt den kartläggning som Dagens Medicin har gjort i ett antal landsting och regioner.

Region Kronoberg, Region Uppsala, Region Östergötland, Landstinget Södermanland, Region Jönköping hör till dem som redan infört eller prövar någon variant av självvald inläggning – om än i mycket liten skala i de flesta fall.

Fler, till exempel Region Gävleborg och Landstinget Västernorrland, planerar att börja under de närmsta åren. Oftast är det patienter med emotionell instabilitet och självskadebeteende som står i fokus för insatserna, men modellen förekommer också för patienter med psykos eller ätstörning. 

Joachim Eckerström tror att metoden kommer att få större spridning framöver.

– Självvald inläggning skulle kunna innebära ett paradigmskifte för egentligen all heldygnsvård, säger han och fortsätter:

– Framöver kanske man till och med kan ha särskilda avdelningar där man bara har självvald inläggning.

Kommentarer

 • Torkel Åberg 2017-03-21 17:08:55

  Vad roligt att det finns kreativitet och nytänkande som bejakar individens självständighet och förmåga att läka sig själv. Att det dessutom är en förhållandevis billig metod att hjälpa dessa patienter är en extra bonus. Hoppas att det kan sprida sig i landet.

 • Lasse 2017-03-19 20:55:59

  Verkar finnas hopp för de psykiatriskt sjuka igen efter årtionde av otillgänglighet kan de mest svaga i samhället få hjälp igen! Bra jobbat!

 • Haqvin 2017-03-15 13:54:33

  Tänk vad överraskande att det ger positiva effekter, att visa patienterna respekt och tillerkänna dem självbestämmande......

 • David 2017-03-15 13:05:15

  Jag tror stenhårt på denna metod för flera olika patient grupper. Inte nog med att den ökar patientens egna ansvar för sin hälsa och självbestämmande skickar den också en fruktansvärt viktig signal som många inom psykiatrin inte känner idag. "Du är välkommen. Vi är här för dig. Du är inte ett problem för oss. Vi tar din självuppskattade upplevelse på allvar." För patienten som har fått mer eller mindre slåss för att få vård eller fått vända i dörren för "du är inte tillräckligt sjuk" eller "Du har inte skadat dig tillräckligt mycket" är detta en utmärkt lösning. Hjälp patienten att hålla sig över ytan istället för att ge HLR efter man redan drunknat. Jag tror och hoppas att det kommer fortsätta rulla in bra erfarenheter om detta framöver och att detta blir en standard mall för hela Sverige

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!