Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Fler äldre får mer läkemedel

Andelen äldre som får tio läkemedel eller fler ökar. Inom hemtjänsten är det nu drygt 21 procent som får så många läkemedel, och på äldreboenden 26 procent.

Annons:

Resultaten är från en ny rapport från Socialstyrelsen. Andelen som fick över tio läkemedel ökade med nästan två respektive tre procentenheter i fjol.

Socialstyrelsen påpekar att det finns risk för biverkningar, fallolyckor och att läkemedlen påverkar varandra.

Samtidigt fortsatte andelen över 75 år som får läkemedel som Socialstyrelsen listat som olämpliga för äldre att minska. Andelen är nu 10,1 procent i hemtjänst och 8,8 procent på särskilda boenden.

Det finns stora skillnader mellan landets kommuner. I vissa har inga äldre på särskilda boenden olämpliga läkemedel – i andra upp till en femtedel.

Rapporten visar också att äldre i genomsnitt möter 15 olika personer från hemtjänsten under en tvåveckorsperiod.

Kommentarer