Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: SKL

Sjukfrånvaron ökar – igen

De anställda i landsting och regioner är borta mer och mer från jobbet, på grund av sjukdom. Men inte överallt. 

Annons:

De sjukvårdsanställda i Region Halland samt Kronoberg är inte hemma och är sjuka lika ofta som dem som arbetar i Landstinget Västmanland, enligt Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, årliga sammanställning över sjukfrånvaroredovisningen.

Totalt ökade andelen sjukfrånvaro från 6,0 till 6,2 procent.

Medan hallänningarna och kronobergarna i fjol var sjuka 5,2 procent av sin ordinarie arbetstid var 7,2 procent detta i Västmanland, som har det högsta sjuktalet, tätt följda av Landstinget Dalarna, 7,0 procent.

I Jämtland Härjedalen har sjukfrånvaron legat stadigt på 6,6 procent de senaste åren.

Landstinget Västernorrland, som i fjol hade högst sjukfrånvaro, 7,3 procent, är det enda som under 2016 fått ner frånvaron, nu till 6, 9.

Enligt SKL är den sammantagna ökningen av sjukfrånvaron betydligt mindre än åren innan och indikerar att frånvarokurvan är på väg att plana ut. Siffrorna visar också att andelen långtidssjuka minskar.

− Vi har med oro följt sjukfrånvarons utveckling på senare år, men också varit medvetna om att en vändning sker förr eller senare. Även om vi vet att sjukfrånvaron i Sverige varierar i cykler så vore det naturligtvis ändå skönt om vi snart kunde se en faktisk minskning, säger Caroline Olsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik, på SKL på organisationens hemsida.

Kommentarer