Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Tätare skyddsnät runt barn som mår dåligt

Det behövs bättre samarbete kring barn med psykisk ohälsa. Sjukvården och elevhälsan ska hitta former för detta, enligt ett regeringsuppdrag.

Annons:

Otydligheter i ansvarsfördelningen mellan elevhälsan, socialtjänsten och den allmänna hälso- och sjukvården kan påverka barns och ungdomars möjlighet att få hjälp om de mår psykiskt dåligt. Därför ger regeringen Socialstyrelsen och Skolverket i uppdrag att kartlägga och identifiera såväl goda exempel som juridiska och strukturella hinder för samverkan om barns hälsa.

Samverkan mellan kommuner och landsting, som möter barn och unga i behov av vård och stöd behöver stärkas, enligt uppdraget. De ska inte riskera att falla mellan stolarna om elevhälsan, socialtjänsten, barn och ungdomspsykiatrin eller andra delar av sjukvården inte kan samverka.

Beslut om uppdraget, som är treårigt, tas på torsdagens regeringssammanträde.

Kommentarer