Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Dålig koll på bisysslor

Västra Götalandsregionen har inte kontrollerat de anställdas bisysslor tillräckligt noga, enligt en ny revisionsrapport. 

Annons:

Revisorerna i Västra Götalandsregionen har gett revisionsbolaget KPMG i uppdrag att granska de regionanställdas bisysslor. Fokus i granskningen har varit läkarnas bisysslor. Under granskningen hittades 29 bisysslor men endast tre av dessa var anmälda och godkända av regionen.

Granskningsrapporten konstaterar att det finns tydliga brister i hur regionen tillämpar sina riktlinjer för bisysslor. Kontrollen av bisysslor är bristfällig och alla chefer följer inte reglerna om att följa upp de anställdas bisysslor vid utvecklingssamtal.

Med anledning av granskningen uppmanar nu revisorskollegiet regionen att skärpa uppföljningen av bisysslor och dokumentera de kontroller av bisysslor som sker. Sjukhusstyrelserna uppmanas också att arbeta för att de anställda bättre ska känna till reglerna kring bisysslor. 

Kommentarer