Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Elinor Grimmark omgiven av de juridiska ombuden som var med i tingsrätten vid ett tidigare tillfälle. Dagens dom kommer från Arbetsdomstolen.

Elinor Grimmark omgiven av de juridiska ombuden som var med i tingsrätten vid ett tidigare tillfälle. Dagens dom kommer från Arbetsdomstolen.

AD: Abortvägrande barnmorska blev inte diskriminerad

För tredje gången får den abortvägrande barnmorskan Ellinor Grimmark avslag i domstol.

Annons:

Även Arbetsdomstolen ger nu regionen rätt som inte ville anställa henne.

Barnmorskan Ellinor Grimmark vill, med hänvisning till sin religiösa tro, inte göra aborter eller ge dagen efter-piller.  Eftersom hon vägrar att utföra dessa arbetsuppgifter fick hon inte arbeta i Region Jönköpings län.

Själv menar hon att hon nekats anställning på grund av sina åsikter och att hon – med stöd av Europakonventionen – och samvetsfriheten, har rätt att inte delta i de delar av barnmorskarbetet som innebär avbrytande av graviditeter.

Nu har Arbetsdomstolen, AD, tagit ställning till om regionen gjorde fel när den avstod från att anställa henne då den fick kännedom om hennes inställning till aborter. Arbetsdomstolen anser att prövningen ska göras mot diskrimineringslagen och inte Europakonventionen.

Enligt domen innebär det att regionen inte gjort sig skyldig till diskriminering eftersom deras beslut inte grundade sig på barnmorskans religiösa övertygelse utan på att hon vägrade utföra vissa arbetsuppgifter. Arbetsdomstolen anser att regionen har rätt att  ställa upp ett krav på att alla barnmorskor ska vara beredda att arbeta med alla arbetsuppgifter inom kvinnoklinikerna inklusive arbete med aborter – därmed kan det inte röra sig om indirekt diskriminering heller.

Tidigare har Diskrimineringsombudsmannen och tingsrätten avvisat Ellinor Grimmarks begäran om diskrimineringsersättning och skadestånd från Region Jönköpings län.

Hovrätten, dit tingsrättsdomen överklagades, gav inte prövningstillstånd eftersom målet rör en arbetstvist.

Processerna,  som avsåg att ge Ellinor Grimmark rätt och ge henne skadestånd, har i stället kostat henne närmare en miljon kronor i rättegångskostnader.

Till detta har hon bland annat fått stöd från den kristna lobbyorganisationen Alliance defending freedom, ADF.

Efter avslaget från AD har Ellinor Grimmark sagt sig vara beredd att vända sig till Europadomstolen.

I dag arbetar hon som barnmorska i Norge där hon med hänvisning till sin tro slipper utföra aborter. 

Arbetsdomstolen kommer fram till

Arbetsdomstolen har kommit fram till följande:

 •   att barnmorskans vägran att arbeta med abort på grund av sin kristna tro är religionsutövning i Europakonventionens mening,
 •   att det inte går att särskilja barnmorskans religionsfrihet och hennes samvetsfrihet enligt Europakonventionen, varför båda prövats samtidigt,
 • att det inte i första hand ska göras en självständig prövning av barnmorskans rätt till ersättning direkt på grund av Europakonventionen,
 • att diskrimineringslagens regler lever upp till det rättighetsskydd som följer av Europakonventionen,
 • att det ska göras en prövning av om regionens handlande utgjort brott mot diskrimineringslagen,
 •   att bedömningen enligt diskrimineringslagen leder till att det inte varit fråga om direkt diskriminering eftersom regionens beslut att inte erbjuda barnmorskan arbete inte grundades på hennes religiösa övertygelse utan på att hon inte avsåg att utföra vissa arbetsuppgifter som ingick i anställningarna,
 •  att bedömningen enligt diskrimineringslagen innebär att det inte heller varit fråga om indirekt diskriminering eftersom regionen haft rätt att ställa upp ett krav att alla barnmorskor ska vara beredda att arbeta med alla arbetsuppgifter inom kvinnoklinikerna inklusive arbete med aborter,
 •   att det inte skett någon kränkning av barnmorskans åsikts- och yttrandefrihet.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   5 + 5 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler