Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Läkare vill skrota ronden

Den gamla traditionen med ronder på sjukhus bör överges, då den inte tar hänsyn till integritet och sekretess. Det skriver Jan Lötvall, överläkare och professor vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet i en debattartikel.

Annons:

Lötvall anser inte att rondens förfarande rimmar med patientintegritet och tystnadsplikt.

”Tveklöst förmedlas ofta konfidentiell information under dessa ronder, man nämner detaljer som kanske kan te sig vara triviala just då, men som ibland är privata, och som enligt svensk lag är konfidentiella”, skriver han på Dagens Nyheters debattsida.


Lötvall har själv varit patient och har, ofrivilligt, fått höra information om medpatienter under ronden. Känslig information om för honom tidigare okända människor, som slumpvis placerats på samma sal. Han efterlyser nya arbetsformer för att ersätta ronderna som de ser ut i dag.

”Vi måste jobba med 100 procents respekt för integritet och sekretess. Är det inte dags att alla ronder blir helt privata samtal i enrum? Då kan den enskilde patienten prata öppet med hela sjukvårdsteamet utan att andra patienter på vårdavdelningen hör vad som sägs. Många sjukhus har påbörjat ett sådant arbetssätt med stor framgång, men fler bör ta vid, skriver han.

Kommentarer